Zmiany, które Bóg chce wprowadzić do swego Kościoła cz.1 - Johannes Wöhr i Marcel Płoszczyński

Zmiany, które Bóg chce wprowadzić do swego Kościoła cz.1 - Johannes Wöhr i Marcel Płoszczyński

  Marcel: Ja kiedyś chodziłem do kościoła w niedzielę i tak raz w tygodniu spotykałem się ze z...

Jak zbadać serce odnośnie nieprawości przynoszącej braki finansowe - Ana Mednez Ferrell

Jak zbadać serce odnośnie nieprawości przynoszącej braki finansowe - Ana Mednez Ferrell

Przy badaniu nieprawości Bóg często pokazuje nam rzeczy z naszego życia, które zdają się być dobre...

Boża łaska współpracuje ze sprawiedliwością - Johannes Wöhr

Boża łaska współpracuje ze sprawiedliwością - Johannes Wöhr

Depresja to bardzo poważna rzecz! Musimy ją przezwyciężać! Bardzo ważne jest umieć przezwyciężyć dep...

Biblijny autorytet i uległość wobec innych ludzi - Frank Viola

Biblijny autorytet i uległość wobec innych ludzi - Frank Viola

  Bóg nie zastąpił Swojego autorytetu jedną osobą ani częścią kościoła. Zamiast tego Jego wład...

Defragmentacja duszy cz.2 - Pat Holloran

Defragmentacja duszy cz.2 - Pat Holloran

Poprowadzę cię teraz w modlitwie. Zacznę od jaskiń. Może twoja dusza jest w dolinie śmierci i c...

 • Zmiany, które Bóg chce wprowadzić do swego Kościoła cz.1 - Johannes Wöhr i Marcel Płoszczyński

  Zmiany, które Bóg chce wprowadzić do swego Kościoła cz.1 - Johannes Wöhr i Marcel Płoszczyński

 • Jak zbadać serce odnośnie nieprawości przynoszącej braki finansowe - Ana Mednez Ferrell

  Jak zbadać serce odnośnie nieprawości przynoszącej braki finansowe - Ana Mednez Ferrell

 • Boża łaska współpracuje ze sprawiedliwością - Johannes Wöhr

  Boża łaska współpracuje ze sprawiedliwością - Johannes Wöhr

 • Biblijny autorytet i uległość wobec innych ludzi - Frank Viola

  Biblijny autorytet i uległość wobec innych ludzi - Frank Viola

 • Defragmentacja duszy cz.2 - Pat Holloran

  Defragmentacja duszy cz.2 - Pat Holloran