Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
20 powodów, dlaczego Dobra Nowina jest taka dobra

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506
sobota, 25 lipca 2015 15:20
  • rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki

20 powodów, dlaczego Dobra Nowina jest taka dobra

Kiedy zaczynamy wierzyć Ewangelii, nasze życie drastycznie się zmienia. Uświadamiamy sobie, że nasz stary człowiek, czyli grzeszna natura została pogrzebana z Chrystusem i zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem do nowego życia (Rz 6:4). Teraz nasze życie jest pełne. Niczego nam nie brakuje.

Chcesz być na bieżąco? Polub nas

Często jednak zdarza się nam o tym zapomnieć. Tracimy nasz zachwyt Bogiem. Pierwszą miłość do Jezusa. Diabeł zaczyna okradać nas z naszego dziedzictwa. Często wtedy zaczynamy ciężko “pracować”, by odzyskać nasze życie. Modlimy się, pościmy, jeździmy na konferencje. Tymczasem, wszystko, czego potrzebujemy, jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy na chwilę stanąć i skupić się na Bogu. Nasze potrzeby są już zaspokojone w dziedzictwie, które mamy w Chrystusie.

1. Bóg jest cały czas ze mną

Hebr 13:5 (bp) "Ani cię nie opuszczę, ani też cię nie zostawię".

Mat 28:20 (bt) "Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata."

2. Duch Boży żyje we mnie

Rz 8:9 (bug) " Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy."

1 Kor 3:16 (bt) "Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?"

3. Rzeczywistość nieba jest dostępna dla mnie 24/7

Mat 4:17b (bwp) "Królestwo Niebieskie jest blisko."

Łuk 17:21b (bwp) "Królestwo Boże jest bowiem w was."

Rz 14:17 (bwp) "Królestwo Boże (..) - to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty."

Ef 2:6b (bug) "razem z nim posadził w [miejscach] niebiańskich w Chrystusie Jezusie"

4. Jestem zupełnie nowym stworzeniem

2 Kor 5:17 (bug) " Tak więc jeśli ktoś [jest] w Chrystusie, [jest zupełnie] nowym stworzeniem; [to, co] stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe."

5. Bóg naprawdę mnie lubi, sprzyja mi i jest po mojej stronie

Jer 29:11 (nbg) "Ponieważ Ja znam zamysły, które wam zaplanowałem mówi WIEKUISTY; zamysły szczęścia, a nie niedoli, aby wam dać przyszłość i nadzieję!"

6. Doświadczam miłości, która przewyższa wszelkie poznanie i wiedzę.

Ef 3:19 (bpd) "poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga."

7. Jestem przepełniony Bożą miłością i bardzo łatwo przychodzi mi tą miłość wyrażać. Wybaczanie przychodzi mi bez wysiłku.

Rz 5:5b (pau) "miłość Boga wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam dany."

Jn 17:26 (bw) " i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich."

Jn 13:35 (bp) "Po tej miłości, którą będziecie mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi."

8. Doświadczam Bożej błogości

Ps 16:11 (bt) "Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy."

Jer 15:16a (br) "Zawsze pochłaniałem Twe słowa, gdy tylko je słyszałem, i były one dla mnie prawdziwą rozkoszą i radością niewymowną dla mojego serca."

Jan 15:11 (pau) "Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała."

9. Mogę być cały czas radosny dzięki Bogu

Flp 4:4 (bw) "Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się."

10. Bóg całkowicie zaspokaja każdą moją potrzebę

Flp 4:19 (bwp) "[Za to] Bóg mój niezmierzony w swych bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie."

Mat 6:26,30-32 (bug) "(26) Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? (30) Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie."

11. Wszystko i tak ostatecznie będzie służyć dla mojego dobra

Rz 8:28 (bw) "A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani."

12. Jestem sprawiedliwy

2 Kor 5:21 (nbg) "który tego, co nie poznał grzechu, z powodu nas grzechem uczynił, abyśmy w nim się stali sprawiedliwością Boga."

Rz 3:26 (bw) "dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa."

Jan 16:10 (bw) "[przekona was] o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;"

13. Jestem wolny od wszelkich uzależnień, nieczystych pragnień i grzechu

Rz 6:11 (bt) " Tak i wy rozumiejcie (uważajcie siebie, pamiętajcie), że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Rz 6:18 (bw) "a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości,"

Więcej na ten temat: Zmagasz się z grzechem? Twoja "stara natura" Cię prześladuje? To nauczanie jest dla Ciebie! cz.1

14. Zły nie może mnie nawet dotknąć

1 Jn 5:18 (bpd) "Wiemy, że nikt, kto został zrodzony z Boga, nie grzeszy, lecz (Bóg) strzeże zrodzonego z Boga i zły go nie dotyka (nie może go tknąć)."

Kol 1:13 (pau) "On wyrwał nas władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,"

15. Mam czyste i dobre pragnienia

Ez 11:19 (bw) " wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,"

Mat 7:17-18 (bt) "Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców."

Ps 37:4 (bw) "Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!"

16. Nic nie może ukraść mi pokoju, gdy zrzucam zmartwienia na Pana

Jan 14:27 (bw) "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka."

Flp 4:6-7 (pau) " O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie."

17. Bóg nie pozwala, by cokolwiek mnie przytłoczyło

1 Kor 10:13 (nbg) "wierny jest Bóg, który nie pozwoli, abyście zostali doświadczani ponad to, co jesteście w stanie unieść; ale wraz z doświadczeniem sprawi też wyjście, byście zdołali je wytrzymać."

18. Doświadczanie Bożej chwały, czyni każdy problem nie warty wspominania

Rz 8:18 (nbg) "Ponieważ jestem zdania, że doznania [utrapienia] obecnej pory, nie są równoważne [nic nie znaczą] względem nastającej chwały, która została objawiona względem nas."

19. Już nigdy nie muszę się niczego bać

1 Jn 4:18 (bpd) " W miłości nie ma strachu, ale doskonała miłość usuwa strach, strach bowiem łączy się z karą; kto zaś się boi, nie został (jeszcze), jeśli chodzi o miłość, doprowadzony do doskonałości."

2 Tm 1:7 (pau) "Bóg bowiem nie dał nam ducha bojaźni (tchórzostwa, lęku), ale mocy, miłości i opanowania."

Ps 23:4 (bp) "Choćby mi przyszło kroczyć w mrocznej dolinie, nie będę się lękał zła, bo Ty jesteś ze mną; Twoja laska i Twój kij pasterski dodają mi otuchy."

Ps 27:1 (pau) "PAN moim światłem i zbawieniem moim, kogo więc mam się lękać? PAN jest obrońcą mego życia, przed kim więc mam odczuwać trwogę?"

20. Nie ma dla mnie potępienia

Rz 8:1 (bw) "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie."

 

Legenda skrótów biblijnych:

Bw – Biblia Warszawska, zwana także Brytyjką

Bt – Biblia Tysiąclecia

Bug – uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nbg – Nowa Biblia Gdańska

Bwp – Biblia Warszawsko-Praska, przekł. Ks. Romaniuka

Pau – Biblia Paulistów

Bpd – Przekład dosłowny

Bp – Biblia Poznańska

 

Tekst autorski otwarteniebo24.pl