piątek, 11 marca 2011 15:06
  • rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki

Przekonaj się o mocy modlitwy!

Czy modlitwa coś daje? Prawda jest taka, że od dzieciństwa jesteśmy przyzwyczajani do odmawiania modlitwy „Ojcze Nasz” przed snem, ponieważ „tak trzeba”. Z biegiem czasu, kiedy już dorastamy, trzeźwo oceniamy, że wypowiadana modlitwa chyba nie ma zbyt wiele sensu i nie przynosi efektów jako wyuczona formułka. To prawda! Bezcelowe jest zwracanie się do Boga tylko po to, by spełnić jakiś społeczny obyczaj. Z drugiej jednak strony Biblia mówi, że Ojciec szuka ludzi, którzy Go czczą w duchu i w prawdzie. Bóg jest zatem bardzo zainteresowany tym, czy się modlimy czy nie.

Chcesz być na bieżąco? Polub nas

Według „Ojcze Nasz” - wzorca modlitwy który pokazał nam Jezus - powinniśmy prosić, żeby Jego wola wypełniła się na ziemi, tak jak się spełnia w niebie .
("bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi") 


Na podstawie tego widzimy, że o ile w niebie na pewno dzieje się wola Ojca, o tyle na ziemi nie zawsze.

"Niebiosa są niebiosami Pana, Ale ziemię dał synom ludzkim" mówi Psalm 115.

Jeżeli człowiek siedzi bezczynnie, Bóg nie będzie działał w Jego życiu! 


Jest to zasada, której funkcjonowanie można często zaobserwować w Biblii (jak np. w sytuacji, gdy Mojżesz musiał bezustannie się modlić, żeby Izraelici wygrywali w bitwie - Wyjścia 17,11). Człowiek posiada wolną wolę, a według Bożego planu ma panować nad ziemią (widzimy to chociażby w Ks. Rodzaju 1,28, gdzie Bóg powiedział do Adama "panuj") i musi się przede wszystkim zaangażować w modlitwie, żeby Boże plany mogły się spełniać w jego życiu, życiu jego bliskich, w jego pracy, narodzie, rządzie jego kraju, etc. Prosić aż będzie dane, jak uczy Biblia (Mt 7,7). 


Bóg zaplanował dobre rzeczy dla naszego życia i marzy, żeby one się wypełniły (popatrzmy na Jeremiasza 29,11!). 
Wymaga to jednak od nas wejścia w pozycję, do której On nas powołał i zachowania postawy panowania nad ziemią.

 

Autor: Ela Świerczyńska, zespół otwarteniebo24.pl