Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
Jaka jest rola Prawa w Nowym Testamencie? - Phil Drysdale

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506
sobota, 10 sierpnia 2013 00:00
  • rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki

Jaka jest rola Prawa w Nowym Testamencie? - Phil Drysdale

Sporo ludzi zastanawia się, co myślę na temat Prawa (zakonu). Widzą mnie, jak niezmordowanie głoszę łaskę i dochodzą do wniosku, że nienawidzę prawa i wierzę, że prawo już nie ma więcej zastosowania. Pozwólcie, że zajmę się tym, w ten sposób: Myślę o prawie tak samo, jak myśleli apostołowie.

Chcesz być na bieżąco? Polub nas

Oto kilka wersów, które opisują to, co myśleli na temat prawa, jak zostało to zapisane całkowicie w Nowym Testamencie. Zachęcam do tego, aby poświecić czas i sprawdzić je wraz z kontekstem, jak ja to zrobiłem i jestem całkowicie przekonany o tym, co autorzy NT mieli do powiedzenia na temat zakonu. Wiem, że jest to względnie długa lista, lecz sprawa jest warta zbadania.

Zastrzeżenie: jeśli rozzłości cię ta list, proszę posłuchaj mnie do samego końca. Naprawdę kocham prawo, tak jak kochali autorzy NT – dopóki jest ono utrzymywane na właściwym miejscu!

Co autorzy Nowego Testamentu mieli do powiedzenia:

Dzieje Apostolskie

Prawo/zakon był jarzmem nie do uniesienia (15:10).

List do Rzymian

Prawo ujawnia grzech, lecz nie jest w stanie sobie z nim poradzić (3:20).

Gdyby prawo było skuteczne, wtedy wiara nie byłaby potrzebna (4:140

Prawo pociąga za sobą gniew wobec tych, którzy żyją pod nim (4:15).

Celem prawa było pomnożenie się grzechu (5:20).

Chrześcijanie nie są pod prawem (6:14).

Chrześcijanie zostali uwolnieni spod prawa (7:1-6).

Prawo było dobre, doskonałe i święte, lecz nie mogło pomóc stać się dobrym, doskonałym czy świętym (7:7-12).

Prawo, które obiecuje życie, przynosi tylko śmierć przez grzech (7:10).

Prawo sprawia, że jesteś grzeszny ponad miarę (7:13).

Prawo jest słabe (8:2-3).

1 List do Koryntian

Mocą grzechu jest prawo (15:56).

2 List do Koryntian

Prawo było służbą śmierci (3:7).

Prawo było służbą potępienia (3:9).

W porównaniu do Nowego Przymierza prawo nie ma zupełnie chwały ( 3:10)

Prawo przemija (3:11).

Wszędzie, gdzie głoszone jest prawo, powoduje powstanie zatwardzającej serca i umysły zasłony (3:14-15).

List do Galacjan

Prawo nikogo nie usprawiedliwia (2:16).

Chrześcijanie są martwi dla prawa (2:19).

Prawo unicestwia łaskę (2:21).

Powrót do prawa, po uchwyceniu się wiary jest „głupi” (3:1).

Prawo przeklina każdego, kto go praktykuje i nie robi tego w sposób doskonały (3:10).

Prawo nie ma nic wspólnego z wiarą (3:11-12).

Prawo było przekleństwem, z którego Chrystus nas uwolnił (3:13).

Chrystus ogłosił, że w Bożym zamiarze prawo funkcjonowało jako tymczasowe przymierze od Mojżesza do Jana Chrzciciela (Ga 3:16 & 19, oraz … Mt 11:12-13, Łu 16:16).

Gdyby prawo było skuteczne, Bóg zbawił by nas przez nie (3:21).

Prawo było naszym więzieniem (3:23).

Prawo robi z człowieka niewolnika takiego jak Hagar (4:24).

List do Efezjan

Chrystus obalił prawo, które było murem nienawiści (2:15).

List do Filipian

Wszystko, co prawo dla niego zdobyło Paweł uważał za „śmieci”, co w grece jest oddane jako „kupa” (3:4-8).

1 List do Tymoteusza

Prawo może być dobrze wykorzystane tylko we właściwym kontekście (1:8 – zobacz kilka wersów kontekstu).

Zostało ono stworzone dla niesprawiedliwych, a nie dla sprawiedliwych (1:9-10).

List do Hebrajczyków

Prawo jest słabe, bezużyteczne i niczego nie doprowadza do doskonałości (7:18-19).

(Na marginesie: to jest ostra mowa – nic dziwnego, że autor tego listu do dziś pozostaje anonimowy!)

Bóg znalazł w nim braki i stworzył lepsze przymierze, działając w oparciu o lepsze obietnice (8:7-8).

Prawo jest przedawnione, starzeje się i jest bliskie zaniku (8:13).

Prawo jest tylko cieniem tych dobrych rzeczy, które mają przyjść i nigdy niczego nie doprowadzi do doskonałości (10:1).

Lecz… lecz … ten Stary Testament

Nie oszukujmy siebie samych, nawet w Starym Testamencie w Prawie Mojżeszowym było pięć razy więcej przekleństw niż błogosławieństw. Mamy 13 wersów opisujących błogosławieństwa (Deut 28;1-13) oraz 65 wersów z przekleństwami (Deut 27:15-26, 28:16-68).

Ludzie żyli w nieustannej świadomości zarówno surowości prawa, jak i swej niezdolności do wypełnienia go! Tych, którzy żyli pod prawem, zawsze bardziej dotykały przekleństwa niż błogosławieństwa. Taki właśnie był jego cel – pokazać w jak wielkich tarapatach znaleźliśmy się!Ludzie wiedzieli, że maja szanować prawo, ponieważ zostało ono dane przez Boga, lecz nigdy nie mieli objawienia tego, po co w ogóle zostało dane.

Prawo zostało dane ludziom, którzy chcieli robić wszystko po swojemu, aby pokazać im, że tak nie mogą! Prawo pokazywało im, że Boże standardy świętości są tak wysokie, że nawet marzyć nie mogli, że uda im się je osiągnąć.

Wymagano wypełniania prawa, a równocześnie niemożliwe było, aby być mu posłusznym. Jego zadaniem było doprowadzić ich do łaski i miłosierdzia, a tylko ta łaska i miłosierdzie mogą wyjść cało ze spotkaniem z Tym, który sprawił, że wypełnienie prawa jest niemożliwe.

Prawo tylko pogorszyło sprawy

Osobiście wiem, kiedy zgrzeszyłem i mam tendencję do zajęcia się tym przy pomocy prawa. Gdy widzę grzech, myślę: „jakie prawo może rozwiązać problem tutaj?” Bądź: „Co mogę zastosować w moim życiu, aby powstrzymało mnie to przed grzeszeniem?”

Problem polega na tym, że jest to starotestamentowe myślenie. Prawa nie stosuje się do kontrolowania grzechu, a tak naprawdę zarówno w Liście do Rzymian 5:20 jaki 1 Liście do Koryntian 15:56 Paweł wyjaśnia, że prawo sprawia, że grzech jest jeszcze gorszy! Stąd ogromny brak zrozumienia 7 rozdziału Listu do Rzymian, ponieważ wielu myśli, że jest tam mowa o grzesznej naturze, a tymczasem jest to opis tego, jak prawo pobudza do grzechu! Więcej szczegółów znajduje się w moim artykule pt. “Na krzyżu umarła nasza grzeszna natura

Jezus przyszedł wypełnić prawo, a nie usunąć je!

Bardzo często słyszę ten argument, gdy mówię o tych sprawach, więc pozwólcie, że zadamy hipotetyczne pytanie:

Powiedzmy, że masz w banku hipotekę na 500.000$. Wyobraź sobie teraz, że przychodzi jakiś bogaty człowiek i spłaca w ten dług w całości. Zabiera ze sobą kwit wpłaty, a ty otrzymujesz dokument stwierdzający, że cała hipoteka została spłacona. Przypuśćmy teraz, że na początku następnego miesiąca dostajesz z banku rachunek, w którym bank domaga się 2000$ miesięcznej wpłaty.

Co wtedy robisz? Idziesz prosto do tego banku z dokumentem stwierdzającym, że umowa, którą zawarłeś z bankiem została już spłacona w całości! Byłoby szaleństwem płacić dalej według starej, zakończonej już umowy!

W Ewangelii Mateusza 5:17-20 Jezus mówi, że konieczne jest, aby standardy prawa zostały utrzymane, ponieważ w przeciwnym wypadku, ci, którzy nie wierzą w Niego, nie zdawaliby sobie sprawy z tego, że nie są w stanie wypełnić tego prawa! Mówiąc inaczej: prawo jest konieczne, ponieważ w przeciwnym wypadku nikt nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, że potrzebuje łaski.

Jezus zapłacił cały twój rachunek. Prawo zostało wypełnione. Paweł mówi, że prawo zostało przybite do krzyża wraz z Nim! (Kol 2:14).

(Strona 1 z 2)