Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
Jaka jest rola Prawa w Nowym Testamencie? - Phil Drysdale

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506
sobota, 10 sierpnia 2013 00:00
  • rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki

Jaka jest rola Prawa w Nowym Testamencie? - Phil Drysdale

Sporo ludzi zastanawia się, co myślę na temat Prawa (zakonu). Widzą mnie, jak niezmordowanie głoszę łaskę i dochodzą do wniosku, że nienawidzę prawa i wierzę, że prawo już nie ma więcej zastosowania. Pozwólcie, że zajmę się tym, w ten sposób: Myślę o prawie tak samo, jak myśleli apostołowie.

Chcesz być na bieżąco? Polub nas

 

W porządku, ale chodzi tylko o ceremonialne prawo, tak?

Tutaj właśnie sprawy się komplikują i chciałbym je jak najbardziej dla nas uprościć.

Widzicie, mnóstwo ludzi usiłuje rozbić to prawo, albo na dwie, ceremonialne i moralne, albo na trzy, ceremonialne, cywilne i moralne, części. Często słyszę, jak ludzie wyjaśniają, że to ceremonialne prawo zostało przybite do krzyża.

Staramy się trzymać tej całkiem przyjemnej idei jak też możliwie największej części prawa, równocześnie pozbywając się jego części. Problem polega na tym, że Biblia nie rozbija prawa tak miło i gustownie, tak naprawdę nie robi tego zupełnie wcale.

Niemniej, nie zamierzam się sprzeczać o to czy prawo jest rozbite na części, czy nie, przyłóżmy więc nóż do szyi:

Paweł wyjaśnia, że „prawo”, które już nie dotyczy życia wierzących, jest prawem, które zostało spisane na tablicach kamiennych” (2Kor 3:7).

O jakim prawie tu mowa? O ceremonialnym? Cywilnym? Oczywiście, chodzi tutaj o 10 przykazań, ponieważ tylko one zastały spisane na kamiennych tablicach.

Paweł pisze wyraźnie i jednoznacznie, i chce, aby każdy wiedział, że gdy mówi, że prawo nie ma już więcej zastosowania do życia chrześcijan chodzi mu o wszystko z czym przyszło!

Jeśli czujesz potrzebę dzielenia prawa, w porządku, możesz to robić, dopóki wiesz, że całość została wypełniona w Chrystusie i całość jest dla niewierzących, a nie dla wierzących (1Tym 1:9).

Czy więc mówisz, że mamy iść i grzeszyć ile tylko chcemy?

To najczęściej zadawane mi pytanie i dlatego nie będę się zajmował nim tutaj.

Ci, którzy wierzą, że chrześcijanie mają grzeszną naturę lub być może nie tak, ale ciągle wydaje ci się, że właśnie to mówię, proszę o przeczytanie następujących artykułów (jest tego wiele więcej na mojej stronie, a pomogą ci zrozumieć również twoją sprawiedliwość w Chrystusie.)

Na krzyżu umarła nasza grzeszna natura

So you are saying it’s impossible to sin

Extreme grace: A license to sin

W skrócie: grzesznicy grzeszą, święci nie. Jeśli myślisz, że Bóg uczynił cię sprawiedliwym po to, abyś mógł dalej grzeszyć, to całkowicie minąłeś się z tym, że On uczynił cię sprawiedliwym. Dla ludzi sprawiedliwych grzeszyć jest trudno. Jeśli myślisz, że piszę o tym, że nie możesz grzeszyć jako chrześcijanin, to wróć do tych artykułów.

O co więc mi chodzi?

Przede wszystkim pozwólcie mi powiedzieć, że nie namawiam do tego, żeby wytargać pierwszą część Biblii i nigdy jej ponownie nie czytać. Ona nadal jest częścią Biblii i Bóg nadal używa jej, aby nas nauczać i kierować. Duch Boży pomaga nam właściwie rozsądzać pisma, abyśmy rozumieli, jak je czytać w świetle Nowego Testamentu. Boża łaska jest obecna w Starym Testamencie i w Nowym tak samo obecna. Niemniej ten artykuł nie jest o Biblii, tylko o prawie.

Po drugie: nie twierdzę, że mamy już nigdy nie czytać prawa czy też, że prawo już nie istnieje. W prawie możemy znaleźć tony rzeczy, które mówią o tym, kim Bóg jest, i uczą nas łaski oraz miłosierdzia Bożego. Nie tylko to, lecz bez zrozumienia prawa, nasz grzech i jego konsekwencje nigdy nie będziemy w stanie w pełni sławić wolności, do której wprowadziła nas Boża łaska!

Niemniej musimy umieć właściwie oddzielić to, dla kogo jest to prawo. Jest ono dla niewierzących, a nie dla wierzących. Musimy koniecznie zrozumieć to, ponieważ ci, którzy wchodzą pod prawo, wchodzą pod przekleństwo. Tak naprawdę mówi ono, że jeśli tak zrobisz jesteś „oddzielony od Chrystusa”, bardzo poważna plaga, moim zdaniem (Gal 5:4).

Bardzo ważne jest rozumieć, że prawo jest dobre, doskonałe i święte (Rzm 7:7-12), lecz najważniejsze jest, abyśmy pamiętali o jego przeznaczeniu. Tym celem jest doprowadzenie ludzi do końca ich możliwości, ono jest aby popychać ludzi aż do momentu, gdy zrezygnują z prawa i zdecydują się polegać na Bożym darze łaski!

Prawo już nigdy nikogo nie zbawi, ani nie zrobi z nikogo lepszej osoby, bez względu na to czy do będzie wierzący czy niewierzący, ono jest po to, aby pokazać nam, jak bardzo zgubieni jesteśmy bez łaski.

Prawo jest lustrem, lecz nikt nigdy nie używa lustra do mycia się. Celem lustra jest pokazać ci brudną twarz – a nie umycie jej – do umycia brudnej twarzy potrzebny jest Jezus.

Kolejna reformacja

Kościół rozpaczliwie potrzebuje następnej reformacji, zbyt długo siedzimy okrakiem na płocie Nowego i Starego Przymierza. Nie mieszamy prawa i łaski. Łaska + Prawo = Prawo. Z łaski można korzystać wyłącznie wtedy, gdy nie jest rozcieńczona (dosł. „The only way to drink grace is undiluted”).

Niech będzie to dla nas priorytetem, aby utrzymywać właściwy kontekst prawa, jako narzędzia służącego do prowadzenia ludzi do końca ich możliwości.

Musimy przestać głosić prawo, tak jakby było dla nas listą przepisów do przestrzegania. Nie jest to lista pomocnych moralnych wskazówek, które na których musimy się skupić, aby je wypełnić. Rujnuje mnie całkowicie fakt, że pierwszą rzeczą, której uczą się dzieci, gdy idą do kościoła to 10 przykazań! Czy nie czytaliśmy 2Kor 3:14-15?

„Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje zdjęta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu”.

Co robimy z naszymi dziećmi? Sobie samym?

Prawda jest taka, że zostaliśmy uwolnieni od Prawa i nasze życie w łase będzie wyglądało znacznie lepiej niż każdego, kto stara się zachować prawo. A to dlatego, że nie jesteśmy oczyszczani od zewnątrz, lecz od środka. Staliśmy się nowym stworzeniem.

Czy kiedykolwiek myślałeś o drzewie poznania dobra i zła. Jak Adam i Ewa mieli podobać się Bogu, gdyby nie poznali dobra i zła?

Prawda jest taka, że Bóg nigdy nie chciał, aby ludzka rasa żyła nieustannie starając się wyobrazić czy coś jest złe czy dobre. On uczynił nas sprawiedliwymi, aby wszystko, cokolwiek robimy, było dobre.

Rozumiesz, największą przeszkodą w czynieniu dobra jest poznanie dobra i zła! Gdybyśmy zechcieli odłożyć na bok nasze pragnienie robienia tego, co dobre i unikania złego, a zamiast tego szli za Bożym głosem, bylibyśmy świadkami największych przemian w naszym życiu.

Co mogłoby się stać, gdybyśmy zaufali temu, że Chrystus w nas jest dobry tym, co robi, że Duch Święty, rzeczywiście wydaje owoc Ducha, a nie my?

Jedyne czego wierzącemu potrzeba, aby żyć świętym życiem, to utrzymywać świadomość tego, że Bóg całkowicie nas zaakceptował jako Swoich synów i córki, że uczynił ich nowym stworzeniem i jednym ze Sobą, napełnił Duchem Świętym. Na zawsze.

 

Phil Drysdale

źródło: poznajpana.pl

(Strona 2 z 2)