Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
Zmagasz się z grzechem? Twoja "stara natura" Cię prześladuje? To nauczanie jest dla Ciebie! cz.1

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506

Warning: Creating default object from empty value in /components/com_k2/models/item.php on line 506
sobota, 19 kwietnia 2014 15:08
  • rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki

Zmagasz się z grzechem? Twoja "stara natura" Cię prześladuje? To nauczanie jest dla Ciebie! cz.1

Według Piotra to ignorancja powoduje, że wpadamy w nasze poprzednie grzeszne namiętności. Biblia NKJV tłumaczy nam to tak "nie poddawajcie się poprzez własną ignorancję dawnych żądzom".  

Chcesz być na bieżąco? Polub nas

Kontekst jest bardzo ważny

Czy według Rzymian 7 nadal mamy grzeszną naturą? Rozdział 7 jest świetnym rozdziałem, ale niestety nie tak świetnym dla tak wielu, którzy nie chcą czytać rozdziału w kontekście pozostałej części listu do Rzymian i innych listów, które są w Nowym Testamencie.

7 Rozdział listu do Rzymian jest zawsze przytaczany, gdy stwierdzam, że wierzący nie mają grzesznej natury. Chrześcijanie nie są wstanie wyobrazić, jak można czytać ten rozdział w zupełnie inny świetlę. W tym artykule pokażę w jakim kontekście ten rozdział został napisany i zachęcę Cię do świeżego spojrzenia w większym kontekście na wersety 14-25.

Ale najpierw zobaczmy co apostoł Paweł myślał o swojej grzesznej naturze. Osobiście uważam, że Biblia pokazuje nam wystarczająco jasno, chociaż wiele osób wydaje się nie zgadzać, co Paweł myślał na ten temat. Przyjrzyjmy się wersetom w najbliższym otoczeniu 7 rozdziału listu do Rzymian, zaczynając od rozdziału 6.

Śmierć grzesznej natury

Rz 6:1-2 bt " Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska była pełniejsza? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?"

Rz 6:3 bt " Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?"

Rz 6:4 bug " Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia (wkroczyli w nowe życie)."

Rz 6:6 bt " To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu (już nie jesteśmy niewolnikami grzechu)."

Rz 6:7 bt " Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu."

Rz 6:8 br " Ponieważ zaś współumarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Chrystusem również żyć będziemy."

Rz 6:11 br " Tak więc i wy pamiętajcie, że umarliście dla grzechu, ale żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie."

Rz 6:14 bug " Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską."

Rz 6:17 br " Ale Bogu niech będą dzięki za to, że choć byliście kiedyś niewolnikami grzechu, to jednak przylgnęliście [potem] całym sercem do tej nauki, której was powierzono."

Rz 6:18 bw " a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości,"

Rz 6:22 bt " Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne."

To tylko krótki przykład. Wszystko zaczyna się w Rzymian 4, gdzie Paweł opisuje oblicze starej natury człowieka i przekonuje nas, że stary człowiek nie żyje i jesteśmy zupełnie nowym stworzeniem (2 Kor 5:17). W rozdziałach 4-8 używa antonimów śmierci aż 42 razy. To nie jest zagadnienie, które Paweł tylko niewyraźnie wspomina, ale jest ono ewidentnie w centrum uwagi!

Uwielbiam w jaki sposób Paweł w Kol 2:11 decyduje się dobitnie wyjaśnić nam, że grzeszna natura nie jest częścią nas. Robi to w naprawdę zabawny sposób.

Stwierdza, że grzeszna natura została odcięta w rytuale obrzezki. Wow! Pawle, dziękuję Ci za tak bardzo poetycki obraz. "Patrząc" z punktu myślenia sporej liczby osób (twierdzących, że nadal mamy grzeszną naturę), niestety nie widzę wielu obrzezanych mężczyzn z napletkiem przyklejonym na taśmę! Przepraszam, teraz to ja jestem obleśny.

Od 6 rozdziału listu do Rzymian, Paweł wyraźnie stwierdza, że ​​jesteśmy martwi dla grzechu i powinno być dla nas niemożliwe dalej żyć w grzechu (werset 2). Stwierdza też, że jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości (werset 18).

Więc zapytasz dlaczego się zmagamy? Kiedyś napisałem o tym na moim blogu artykuł pod tytułem "Why do I sin?" Ponieważ niektórzy wydają się mieć trudności ze zrozumieniem tego wpisu, znowu wyjaśnię tą kwestię - mam nadzieję - bardziej szczegółowo.

Żyjemy z łaski przez wiarę

Nasze działania wynikają z naszych przekonań.

Łaska wypływa z wiary.

Rz 4:16 bw " Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich,"

Rz 5:02 bt " dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej."

Ef 2:8 bt " Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:"

Paweł pisze o znaczeniu naszego umysłu także w Liście do Efezjan 4:20-24:

" Otóż wy uczyliście się nie takiego Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni o prawdzie, która jest w Jezusie. Wiecie też, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości."

Paweł twierdzi, że odnawiamy nasze umysły porzucając dawną naturę i ubierając się w nową. Podobnie brzmi to w Rzymian 12:2:

" A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe."

Nie tylko Paweł tak twierdzi!

Co inni autorzy Nowego Testamentu napisali na ten temat?

Piotr pisze o tym w 1 Piotra 1,13-15 w ten sposób:

" Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości; Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim [waszym] postępowaniu"

Według Piotra to ignorancja powoduje, że wpadamy w nasze poprzednie grzeszne namiętności. Biblia NKJV tłumaczy nam to tak "nie poddawajcie się poprzez własną ignorancję dawnych żądzom".

Nawet Jakub pisze, że nasza wiara powoduje i stwarza dobre uczynki. W rozdziale 2 co raz stwierdza, że to wiara prowadzi do dobrych uczynków.

Nasza faktyczna walka

To jest główny powód, dla którego Paweł ciągle pisze, by brać nasze myśli w niewolę i odnawiać umysł!

Paweł w 2 Korytian 10:4-5 pisze:

" (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi;"

Wow! To brzmi jakby Paweł szedł na wojnę przeciwko swojemu własnemu umysłowi! Powiedź mi ile demonów lub grzesznych zachowań wspomina w tej wojnie? Są to bardzo znane wersety listu Pawła do Koryntian, w których pisze, jak oczyścić swoje życie. Mimo tego, nie twierdzi by walczyć ze swoim ciałem lub demonami, ale raczej przeciwko swoim myślom!

Tak czy owak, zanim nie przyjrzymy się 7 rozdziałowi listu do Rzymian, nie pozwólcie "wybić się" z własnego toku myślenia poprzez mnogość wersetów o martwej grzesznej naturze i wojnie toczącej się tylko w umyśle.

 

Kontynuacja artykułu:

Na krzyżu umarła nasza grzeszna natura cz.2 - Phil Drysdale

 

 

tłumaczenie: OtwarteNiebo24.pl

źródło: http://www.phildrysdale.com/2011/11/romans-7-did-paul-struggle-with-a-sinful-nature/

 

Kontekst jest bardzo ważny

Czy według Rzymian 7 nadal mamy grzeszną naturą? Rozdział 7 jest świetnym rozdziałem, ale niestety nie tak świetnym dla tak wielu, którzy nie chcą czytać rozdziału w kontekście pozostałej części listu do Rzymian i innych listów, które są w Nowym Testamencie.

7 Rozdział listu do Rzymian jest zawsze przytaczany, gdy stwierdzam, że wierzący nie mają grzesznej natury. Chrześcijanie nie są wstanie wyobrazić, jak można czytać ten rozdział w zupełnie inny świetlę. W tym artykule pokażę w jakim kontekście ten rozdział został napisany i zachęcę Cię do świeżego spojrzenia w większym kontekście na wersety 14-25.

Ale najpierw zobaczmy co apostoł Paweł myślał o swojej grzesznej naturze. Osobiście uważam, że Biblia pokazuje nam wystarczająco jasno, chociaż wiele osób wydaje się nie zgadzać, co Paweł myślał na ten temat. Przyjrzyjmy się wersetom w najbliższym otoczeniu 7 rozdziału listu do Rzymian, zaczynając od rozdziału 6.

Śmierć grzesznej natury

Rz 6:1-2 bt " Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska była pełniejsza? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?"

Rz 6:3 bt " Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?"

Rz 6:4 bug " Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia (wkroczyli w nowe życie)."

Rz 6:6 bt " To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu (już nie jesteśmy niewolnikami grzechu)."

Rz 6:7 bt " Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu."

Rz 6:8 br " Ponieważ zaś współumarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Chrystusem również żyć będziemy."

Rz 6:11 br " Tak więc i wy pamiętajcie, że umarliście dla grzechu, ale żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie."

Rz 6:14 bug " Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską."

Rz 6:17 br " Ale Bogu niech będą dzięki za to, że choć byliście kiedyś niewolnikami grzechu, to jednak przylgnęliście [potem] całym sercem do tej nauki, której was powierzono."

Rz 6:18 bw " a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości,"

Rz 6:22 bt " Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne."

 

To tylko krótki przykład. Wszystko zaczyna się w Rzymian 4, gdzie Paweł opisuje oblicze starej natury człowieka i przekonuje nas, że stary człowiek nie żyje i jesteśmy zupełnie nowym stworzeniem (2 Kor 5:17). W rozdziałach 4-8 używa antonimów śmierci aż 42 razy. To nie jest zagadnienie, które Paweł tylko niewyraźnie wspomina, ale jest ono ewidentnie w centrum uwagi!

Uwielbiam w jaki sposób Paweł w Kol 2:11 decyduje się dobitnie wyjaśnić nam, że grzeszna natura nie jest częścią nas. Robi to w naprawdę zabawny sposób.

Stwierdza, że grzeszna natura została odcięta w rytuale obrzezki. Wow! Pawle, dziękuję Ci za tak bardzo poetycki obraz. "Patrząc" z punktu myślenia sporej liczby osób (twierdzących, że nadal mamy grzeszną naturę), niestety nie widzę wielu obrzezanych mężczyzn z napletkiem przyklejonym na taśmę! Przepraszam, teraz to ja jestem obleśny.

Od 6 rozdziału listu do Rzymian, Paweł wyraźnie stwierdza, że ​​jesteśmy martwi dla grzechu i powinno być dla nas niemożliwe dalej żyć w grzechu (werset 2). Stwierdza też, że jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości (werset 18).

Więc zapytasz dlaczego się zmagamy? Kiedyś napisałem o tym na moim blogu artykuł pod tytułem " Why do I sin?" Ponieważ niektórzy wydają się mieć trudności ze zrozumieniem tego wpisu, znowu wyjaśnię tą kwestię - mam nadzieję - bardziej szczegółowo.

 

Żyjemy z łaski przez wiarę

Nasze działania wynikają z naszych przekonań.

Łaska wypływa z wiary.

 

Rz 4:16 bw " Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich,"

Rz 5:02 bt " dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej."

Ef 2:8 bt " Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:"

 

Paweł pisze o znaczeniu naszego umysłu także w Liście do Efezjan 4:20-24:

 

" Otóż wy uczyliście się nie takiego Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni o prawdzie, która jest w Jezusie. Wiecie też, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości."

 

Paweł twierdzi, że odnawiamy nasze umysły porzucając dawną naturę i ubierając się w nową. Podobnie brzmi to w Rzymian 12:2:

 

" A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe."

 

Nie tylko Paweł tak twierdzi!

Co inni autorzy Nowego Testamentu napisali na ten temat?

 

Piotr pisze o tym w 1 Piotra 1,13-15 w ten sposób:

" Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości; Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim [waszym] postępowaniu;"

 

Według Piotra to ignorancja powoduje, że wpadamy w nasze poprzednie grzeszne namiętności. Biblia NKJV tłumaczy nam to tak "nie poddawajcie się poprzez własną ignorancję dawnych żądzom".

 

Nawet Jakub pisze, że nasza wiara powoduje i stwarza dobre uczynki. W rozdziale 2 co raz stwierdza, że to wiara prowadzi do dobrych uczynków.

 

Nasza faktyczna walka

To jest główny powód, dla którego Paweł ciągle pisze, by brać nasze myśli w niewolę i odnawiać umysł!

 

Paweł w 2 Korytian 10:4-5 pisze:

" (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi;"

 

Wow! To brzmi jakby Paweł szedł na wojnę przeciwko swojemu własnemu umysłowi! Powiedź mi ile demonów lub grzesznych zachowań wspomina w tej wojnie? Są to bardzo znane wersety listu Pawła do Koryntian, w których pisze, jak oczyścić swoje życie. Mimo tego, nie twierdzi by walczyć ze swoim ciałem lub demonami, ale raczej przeciwko swoim myślom!

 

Tak czy owak, zanim nie przyjrzymy się 7 rozdziałowi listu do Rzymian, nie pozwólcie "wybić się" z własnego toku myślenia poprzez mnogość wersetów o martwej grzesznej naturze i wojnie toczącej się tylko w umyśle.

 

Kontynuacja artykułu w przyszłym tygodniu.