niedziela, 30 października 2011 11:51
  • rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki

Rodzące się objawienie królestwa niebios na ziemi - Ryan Wyatt

Obraz proroczy "W ogrodzie" Obraz proroczy "W ogrodzie"
W ciągu ostatnich miesięcy Pan kilkakrotnie zabrał mnie w Duchu do szczególnego miejsca w Królestwie Niebios.Nazywam to miejsce ziemią obiecaną. To było miejsce bujnego i kwitnącego życia Bożego. Atmosfera tego miejsca promieniała obecnością Pana. Miało się poczucie w Duchu, że wszystko jest nowe i odświeżone.

Chcesz być na bieżąco? Polub nas


ZOSTALIŚMY POWOŁANI DO "PRZYNOSZENIA SYNA" NA ŚWIAT 

Pamiętaj, w tym doświadczeniu, o którym wspomniałem na początku tego nauczania, Duch Święty powiedział mi, że klucz do oglądania narodzin obietnic znajduje się w Łuk 1:26-45. Pierwszą rzeczą, o której czytamy w wersecie 26 jest to, że Maria została nawiedzona przez niebiańskie realia w osobie anioła. Pierwszą rzeczą, która została ogłoszona ustami tej niebiańskiej istoty była tożsamość Marii w oczach Bożych! W wersecie 28 Gabriel mówi: "Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławiona ty między niewiastami!" Następny werset mówi: "Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie." 

Potem w wersecie 31 anioł mówi: "I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię JEZUS." Zauważyłeś paralelę, która tu występuje pomiędzy fizycznym poczęciem i narodzeniem Jezusa, a duchowym narodzeniem, którego doświadczyłeś w momencie, gdy zostałeś zbawiony. Czy wiesz, że w momencie doświadczania zbawienia Pan Jezus Chrystus został "poczęty" w twoim duchu i teraz twoim powołaniem i misją twojego życia jest znać Go intymnie i "przynosić Syna" przez twoje życie światu, aby ujrzał Go w całym Jego majestacie i chwale? Z tego powodu jest dla Pana tak ważne, abyśmy otrzymali ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i byśmy przez namaszczone oczy i uszy zdobyli dostęp do realiów nieba. Efezjan 1:18 mówi, że powodem, dla którego potrzebujemy oświeconych oczu jest to, żebyśmy "mogli poznać co jest nadzieją Jego powołania i jakie jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych." Zauważ, że ten werset mówi o chwale "Jego" dziedzictwa w świętych, nie naszego dziedzictwa. Dziedzictwem Jezusa jest posiadanie Oblubienicy zakochanej w Nim do szaleństwa, bez plamy ani zmarszczki, która jako Jego ciało objawi chwałę nieba w taki sposób, jak On to robił w swoim ciele, kiedy żył na ziemi. 

Na początku doświadczenia poczęcia Jezusa miało miejsce niebiańskie nawiedzenie udzielone Marii, osobie wybranej do "przyniesienia Syna!" Podobnie i my, jeśli chcemy przynosić Syna naszym życiem, musimy się nauczyć zdobywać dostęp do realiów nieba, ponieważ stamtąd pochodzi nasienie. Obecnie Pan powołuje i szkoli resztkę ludzi, którzy dzięki duchowi mądrości i objawienia będą przebywać w niebiańskich miejscach. Te osoby naznaczone spotkaniami w Sali Tronowej będą nieść tę atmosferę do świata! Każdy, kto kiedykolwiek miał spotkanie z Panem w realiach nieba, jest na zawsze naznaczony przez to doświadczenie. To będzie zawsze elementem niebiańskiego DNA, a ta atmosfera będzie im zawsze towarzyszyć. Czy możesz sobie wyobrazić ludzi, którzy uczą się przebywać w realiach nieba i nieść tę obecność, która jest z nimi zawsze? To będzie charakterystyczny znak tej wielkiej i groźnej armii, którą Pan powołuje w tych czasach ostatecznych! 

SPOTKANIE I UDZIELENIE (Poczęcie) Z NIEBA 

Pierwszym kluczem jest uświadomienie sobie tego, że poczęcie Jezusa zaczęło się od wizytacji anioła przybywającego z realiów nieba! Nasz Bóg zazdrośnie poszukuje ludzi, którzy wstąpią na górę Pana i będą przebywać w sali tronowej nieba. Kilka lat temu miałem pewne doświadczenie w Kansas City z Jill Austin i grupą około 50 innych osób. Do sali weszła intensywna atmosfera Ducha Świętego i wielu po prostu leżało na podłodze nasiąkając Jego obecnością. Nagle otworzyły się moje duchowe oczy i zacząłem widzieć, co się dzieje wokół tych ludzi w duchowych realiach. Ujrzałem trąbę powietrzną, która zstępowała z nieba i niosła mnóstwo aniołów. Ta trąba pochwyciła ludzi leżących wokół na podłodze i pociągnęła ich w górę w duchu. Tymczasem aniołowie chodzili i spryskiwali czymś serca tych, którzy leżeli na podłodze. Zapytałem Pana, co oni robią, a On mi odpowiedział, że oni są duchami służebnymi posłanymi, aby przynosić Jego obecność z Sali Tronowej nieba  i udzielać jej tym ludziom. Powiedział, że On wkłada w ich serca świeży głód niebiańskich rzeczy. Głód ich serca i łaknienie dosłownie zmieniły kierunek dzięki temu udzieleniu z nieba!

Wielu z nas ciągle próbuje ujrzeć wypełnienie tych Bożych obietnic przez jakieś racjonalne zstąpienie i wierzenie w Słowo Boże. Ale Słowo Boże po prostu prowadzi nas na spotkanie z Autorem tej księgi. Jana 5:39-40 mówi: "Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot." To niedorzeczne myśleć, że mąż i żona mogą oczekiwać poczęcia i narodzin dziecka bez uprzedniego wspólnego doświadczenia intymności. W ten sam sposób my jako wierzący nie możemy po prostu pójść do Słowa i zobaczyć obietnice Pana (na przykład o wielkich przebudzeniach uzdrowieńczych) i oczekiwać wypełnienia ich dlatego, że to przeczytaliśmy. Potężne manifestacje Bożej mocy i chwały rodzą się na ziemi i objawiają tylko "przez" tych, którzy nauczyli się spotykać z Panem intymnie. W Efezjan 1:3 Paweł mówi, że jesteśmy "ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie." Jedyną drogą do oglądania duchowych błogosławieństw w niebiańskich miejscach zmieniających się w błogosławieństwo w naturalnych realiach jest dostęp do niebiańskich miejsc i sprowadzenie ich na ziemię. Nasze obietnice są dostępne w realiach nieba, gdzie zasiadamy z Chrystusem! Za każdym razem kiedy my, jako wierzący mamy spotkanie z Panem, zostajemy wypełnieni większą miarą Jego pełni i niesiemy więcej Jego obecności, i zostajemy przemieniani z chwały w chwałę. 

(Strona 2 z 4)

Magazyn