niedziela, 30 października 2011 11:51
  • rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki

Rodzące się objawienie królestwa niebios na ziemi - Ryan Wyatt

Obraz proroczy "W ogrodzie" Obraz proroczy "W ogrodzie"
W ciągu ostatnich miesięcy Pan kilkakrotnie zabrał mnie w Duchu do szczególnego miejsca w Królestwie Niebios.Nazywam to miejsce ziemią obiecaną. To było miejsce bujnego i kwitnącego życia Bożego. Atmosfera tego miejsca promieniała obecnością Pana. Miało się poczucie w Duchu, że wszystko jest nowe i odświeżone.

Chcesz być na bieżąco? Polub nas

TOŻSAMOŚĆ 

Następną rzeczą, którą widzimy w czasie nawiedzenia Marii przez anioła jest deklaracja Gabriela na temat jej tożsamości w Bogu. W Łuk 1:28 Gabriel mówi: "Raduj się, wysoce faworyzowana, Pan jest z tobą; błogosławiona jesteś między niewiastami!" Jednym z najważniejszych powodów dlaczego nie widzimy więcej objawień Bożej mocy w Ciele Chrystusa, poza brakiem intymności jest zamęt wokół naszej tożsamości. Słyszałem jak Bill Johnson wydał ostatnio takie oświadczenie: "W świecie, zanim jakaś osoba zostanie zbawiona   1) Robimy pewne rzeczy, 2) aby zdobyć tożsamość, 3) i abyśmy zostali zaakceptowani. Jednak w Królestwie, jako narodzeni na nowo wierzący – mamy inną kolejność niż w świecie. W Królestwie 1) zostaliśmy zaakceptowani, 2) mamy swoją tożsamość, i z posiadania tej tożsamości wynika, że 3) robimy pewne rzeczy!" Uważam, że to interesujące, że w Łuk 1:28 greckie słowo "wysoce faworyzowana" jest użyte jeszcze tylko jeden raz w całym Nowym Testamencie. Znajdujemy je w Efezjan 1:6: "ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, przez którą zaakceptował nas w Umiłowanym (z ang.)." Słowo "obficie obdarowany" czy "zaakceptowany" (NKJV) w tym wersecie jest tym samym słowem, które zostało użyte na "wysoce faworyzowany" i to słowo jest użyte tylko w tych dwóch miejscach. Tym słowem jest "charitoo" i oznacza: "wysoce faworyzowany," "zaakceptowany," lub "obficie obdarowany." Maria była jedyną osobą na ziemi, która była wybrana, aby “przynieść Syna Bożego" i została nazwana wysoce faworyzowaną i umiłowaną Pana. To inne miejsce, gdzie użyte jest to słowo w Efezjan 1:6—mówi o każdym wierzącym narodzonym na nowo, będącym zaakceptowanym w Umiłowanym. Tak jak Maria była użyta do przyniesienia Syna Bożego, tak i my zostaniemy użyci do przyniesienia Syna Bożego w całej Jego chwale!

To poselstwo o Paradygmacie Oblubieńczym, które rozchodzi się po ziemi jest głęboko zakorzenione w sercu Boga. Na całym świecie są miejsca, gdzie zaczyna się nauczać o Pieśni Salomona i naszej tożsamości jako Oblubienicy Chrystusa i jako Synów Bożych. To nie pomyłka, że "Intymność z Bogiem" jest jednym z najznakomitszych poselstw w Ciele Chrystusa na ten czas. Bez głębokiej intymnej społeczności wynikłej z niebiańskich spotkań z Panem, nigdy nie poznamy naszej tożsamości, a więc nigdy nie obejmiemy panowania i nie zniszczymy dzieł diabła mocą Bożą. 

Jak więc możemy wejść w to miejsce intymności i spotkania? Maria też się zastanawiała. Gabriel przedstawił jej plan i Bożą obietnicę dla jej życia, a ona odpowiedziała mówiąc w wersecie 34: "Jak to się stanie, skoro nie znam męża?" Czy my nie odpowiadamy w ten sam sposób, kiedy Bóg powołuje nas do czegoś, patrząc na te wszystkie obietnice w Słowie Bożym, które nie wypełniły się jeszcze w naszym życiu? Każdy z nas może mieć wiele wymówek dlaczego Bóg nie użył nas w nadprzyrodzony sposób do oglądania znaków i cudów obecnie. My sami jesteśmy niczym i uświadomienie sobie tego mogłoby niektórym z nas przynieść wiele dobrego! Ale pamiętaj, jesteśmy wysoce faworyzowani z powodu Jego łaski i w Umiłowanym zostaliśmy zaakceptowani z otwartymi ramionami! Został nam dany nieograniczony dostęp do Tronu Łaski (Heb. 4:16) i zostaliśmy zachęceni, aby szukać rzeczy, które są w górze (Kol. 3:1-3).

INTYMNOŚĆ Z DUCHEM ŚWIĘTYM I OCZEKIWANIE NA PANA 

Jaka była więc odpowiedź na pytanie Marii o to, jak to się dokona? Werset 35 mówi: "I odpowiadając, anioł rzekł jej: 'Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię.'" Powróćmy na moment do mojego niebiańskiego spotkania. W moim doświadczeniu Duch Święty przyszedł i zacienił mnie, i powiedział do mnie: "Proś o co chcesz, a to będzie zrobione dla ciebie!" W takiej sytuacji, kiedy jesteś zanurzony w miejscu intymności z Duchem Świętym wszystko wydaje się możliwe! Tak jak na początku w Rodzaju 1:2-3, kiedy Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód, w takiej atmosferze Bóg powiedział: "Niech stanie się światło", i stało się. Kiedy Maria została zacieniona przez Ducha Świętego, miało miejsce poczęcie i to, co niemożliwe, stało się możliwe! W moim spotkaniu, zanim Jezus odszedł, przemówił głosem, który zagrzmiał i wstrząsnął całą moją istotą duchową i naturalną: "Znaj Mojego Ducha Świętego!" 

Teraz prorokuję do ciebie, że w nadchodzących dniach zostanie odnowione zainteresowanie Duchem Świętym. Wielu w Ciele Chrystusa obawia się uwielbiać Trzecią "Osobę" Trójcy. Odczuwają, że swoją uwagę powinni skierować bezpośrednio na Ojca i Syna. Ale to Jezus powiedział, że odchodzi i na swoje miejsce ześle Pocieszyciela, Ducha Świętego. Duch Święty jest tak samo Bogiem jak Ojciec i Syn. Biblia mówi, żeby uwielbiać Boga, a Bóg składa się z Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół zbyt długo prostytuował namaszczenie! Ludzie chcą usługi i dzieł Ducha Świętego bez intymności z Duchem. Tak wiele razy ludzie działają poza darem lub namaszczeniem wewnątrz nich i bez prawdziwej mocy z wysokości na nich. Niektóre z najsilniejszych namaszczeń w historii spoczywały na ludziach, którzy rozwijali intymną relację z Duchem Świętym! Potrzebujemy wolności w uwielbianiu i adorowaniu Ducha Świętego, ponieważ to On mówi nam o Jezusie. To Duch Święty przynosi manifestację nieba na ziemi! 

Przed laty miałem pewne doświadczenie, które na nowo potwierdziło moje dążenie do intymności z Duchem Świętym. Pewnego dnia nasiąkałem w obecności Pana i mówiłem Duchowi Świętemu, że chciałbym Go lepiej poznać. Nagle cała atmosfera pokoju się zmieniła i zostałem wypełniony i zacieniony przez Ducha Świętego. Natychmiast wszedłem w realia ducha i płynąłem po rzece. Płakałem kiedy fale Jego obecności przechodziły przez moje ciało. Nagle w mojej ręce pojawiła się maska orła i usłyszałem, jak Pan mówi: "Załóż ją!" Byłem posłuszny, i jak tylko założyłem tę maskę na twarz, w mojej wizji zaczęły mi kiełkować i wyrastać skrzydła z pleców. Kiedy pojawiły się skrzydła, nagle oderwałem się od wody i zacząłem się unosić w niebiańskich realiach. W dosłowny sposób odczuwałem fruwanie w moim naturalnym ciele! W tym unoszeniu kierowałem się do Jezusa, a On był oszałamiający! Wyciągnął berło i dotknął mojego czoła. Całe moje ciało natychmiast stało się złote i mogłem odczuwać "cel" wchodzący w mojego ducha jak elektryczność. Byłem wypełniony Bożymi celami. To było jedno z tych doświadczeń potwierdzających moje powołanie i zadanie w służbie. Kiedy Go opuściłem zacząłem latać nad miastami i regionami, a Pan dawał mi bardzo wyraźne prorocze wejrzenie w te miejsca. Kiedy wychodziłem z tego doświadczenia, Pan przemówił do mnie i powiedział: "Znajdziesz to w Izajaszu 40:31." Ten werset jest bardzo popularny i ja znałem go dobrze. Ale wtedy nie przypomniałem go sobie, więc szybko sprawdziłem, co tam jest napisane. Studiowałem go, a Duch Święty dawał mi zdumiewające objawienie. Ten werset mówi: "Ale ci, którzy oczekują na Pana będą odnawiać swoją siłę; będą się wzbijać na skrzydłach jak orły, będą biec bez zmęczenia, będą chodzić i nie ustaną." Pan pokierował mnie do słów "wzbijać się" i odkryłem, że to hebrajskie słowo oznacza "kiełkować, puszczać pędy" tak jak wykiełkowały skrzydła w moim doświadczeniu.

Pan przynosi światło do Ciała Chrystusa jak wejść w realia ducha przez model "oczekiwania na Pana." Moje doświadczenie nauczyło mnie jednej z najcenniejszych rzeczy, to znaczy jak zaangażować Pana. Kiedy oczekujemy zacienieni w obecności Ducha Świętego, dane są nam oczy i skrzydła, przez które duch mądrości i objawienia angażuje realia nieba i spotkanie z Panem! W Słowie Bożym zostaliśmy nazwani "Królewskim Kapłaństwem" i jako kapłani musimy się nauczyć oczekiwać na Pana i służyć Mu. W Objawieniu zostaliśmy także nazwani Królami i Kapłanami, ale to ma miejsce tylko wtedy, kiedy nauczymy się usługiwać Panu jako kapłani, abyśmy mogli zdobyć moc z nieba, by jako królowie, panować nad dziełami wroga! 

(Strona 3 z 4)

Magazyn