poniedziałek, 07 listopada 2011 22:08
  • rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki

Duch Święty jest też dla dzieci! - David Walters

Bóg namaszcza najmłodsze pokolenie! Bóg namaszcza najmłodsze pokolenie!
   Teraz rozumiemy, że dzieci "muszą być częścią biznesu swojego Ojca". David Walters zawsze specjalizował się w służbie dzieciom i pomagał im kłaść ich "lepkie paluszki" (tak je określał) na ludzi i oglądać ich uzdrowienie. Coraz więcej dzieci zostaje zachwyconych przez Pana i wraca z objawieniem dla dorosłych (i vice versa). Dzieci wydają się często WIEDZIEĆ od Pana O RZECZACH, które my powinniśmy usłyszeć. Nasze nastawienie musi się zmienić, żebyśmy uświadomili sobie, że my mamy objawienie dla naszych dzieci, ale one też mają objawienie dla nas. - Steve Shultz

Chcesz być na bieżąco? Polub nas

Czy Twoje Dzieci Działają w Namaszczeniu? Czy Wiedzą, że Mogą to Robić?

Dużą część naszej służby stanowi wprowadzanie dzieci we wszystko, co Bóg ma dla nich. Ale żeby to naprawdę działało musimy w to włączyć rodziców, nauczycieli, pastorów i opiekunów dzieci. Ta wizja czy objawienie muszą zostać udzielone każdemu, włącznie z głównymi pastorami. Jezus usługiwał dzieciom nie grami i zabawą, ale swoją miłością i mocą, i widział ich potencjał i powołanie (zobacz Mateusza 11:25, 18:3-4, 19:14-15). Kiedy jest powiedziane, że Jezus kładł na nich ręce, to nie znaczy, że dał im trochę błogosławieństwa, bo były takie słodkie; to nie było pogłaskanie po głowie. On ich namaszczał i im usługiwał. Pismo mówi: "Pozwólcie i nie zabraniajcie."

Kościoły mogą mieć wspaniałe objawienie prosperowania, ale dzieci w tym samym kościele mogą być ubogie w namaszczone i znaczące nauczanie, co sprawia, że stają się ubogie duchowo, ponieważ nie mają prawdziwej relacji z Bogiem, i niewiele wiedzą o namaszczeniu i bogactwie w Chrystusie, które ma być doświadczeniem nas wszystkich.

Najmłodszym odnotowanym przez Biblię czcicielem był Jan Chrzciciel, który uwielbiał Boga w łonie swojej matki. Był on także napełniony Duchem Świętym zanim się narodził. Czy twój kościół o tym wie i naucza o tym? Czy wasze dzieci działają w namaszczeniu, prorokują, modlą się o chorych, czy są potężnie używane w Królestwie Bożym? Czy dzieci w twoim kościele wiedza, że mogą to robić?

Widzieliśmy jak wszyscy, także małe dzieci, miały niezwykłe doświadczenia z Bogiem. Co to za wspaniały widok, kiedy dzieci i dorośli zanurzają się w Bożą obecność na wiele godzin. Płacz, krzyk, śmiech, pochwycenie do nieba, oglądanie aniołów, niektórzy zastygali niezdolni do ruchu, inni nawet nie mogli mówić przez wiele godzin.

W ciągu tych lat pracy z dziećmi mieliśmy wiele świadectw dzieci, które teraz dorosły, ale ich życie uległo zmianie, a teraz sami wprowadzają swoje dzieci w takie doświadczenia. Dzieci maja prawo do swojej własnej, osobistej Pięćdziesiątnicy. Kiedy to się dzieje, dzieci i młodzież zaczynają ewangelizować, uzdrawiać, prorokować i działać we wszystkich darach Ducha. Wiele cudów miało miejsce wtedy, kiedy zachęcaliśmy dzieci do modlitwy; nie tylko o siebie nawzajem, ale też o dorosłych.

Otwierało się wiele głuchych uszu i ślepych oczu. Wielu ludzi cierpiących z powodu bólu i chorób, zostawało uzdrowionych przez dzieci, które kładły na nich swoje ręce i nakazywały im być uzdrowionymi w imieniu Jezusa. A w naszych kościołach, dlaczego dzieci nie mogą być częścią zespołu usługującego, grupy uwielbienia, wstawienniczej? Czy się nie nadają? Ich kwalifikacje nie zależą od wieku, ale od ich intymności z Ojcem i ich miłości do Jezusa. Jeśli Bóg może użyć dzieci, o których myślimy, że się nie nadają, to jest nadzieja dla nas wszystkich. Jakże często przeciętny chrześcijanin zasiada i zostawia całą posługę "zawodowcom" lub kaznodziejom na ambonie.

Nie bądźmy już dłużej przeciętni, ale wejdźmy przez wiarę we wszystko to, co Bóg ma dla nas. Pamiętaj, Bóg ma przeznaczenie dla nas wszystkich, łącznie z naszymi dziećmi i wnukami. Kiedy doświadczają narodzenia na nowo, nie otrzymują Ducha Świętego w wersji młodzieżowej czy dziecięcej. Mogą być wypełnione Duchem Świętym i namaszczone tak, jak ktokolwiek inny.

Dzieci Mogą Prorokować

Jakiś czas temu Pan powiedział do mojej żony, Kathie, żeby się modliła o chorych. Jednak ona zapomniała o tym, ponieważ działała według duchów religijnych. Bóg przemówił do niej ponownie, ale ona znów tego nie robiła, ponieważ słuchała duchów religijnych. Potem kiedy kilka tygodni temu jedliśmy w restauracji, moja mała, sześcioletnia wnuczka Inisfree, wskoczyła na krzesło i wskazała na Kathie: "Nana, Bóg powiedział: Módl się o chorych." Potem usiadła na krześle i wróciła do obiadu.

Kiedy pomagaliśmy kościołowi na Florydzie, wybraliśmy kilkoro dzieci (około sześciorga) po wieczornym nabożeństwie środowym i wszystkie one zaczęły prorokować, jedno po drugim. Prorokowały, że kościół modlił się o nawiedzenie Ducha Świętego, ale kiedy On przyszedł, ludzie tak naprawdę Go nie chcieli. Następne dziecko prorokowało, że pastor opuści swoją żonę, a inne powiedziało, że pastor odejdzie w ciągu dwóch tygodni. Inne powiedziało, że kościół zostanie zamknięty (kościół około 300-osobowy), a ostatnie powiedziało: "W ciągu dwóch tygodni." Potem zapytały czy mogą iść na huśtawkę.

Dlaczego Bóg mówi takie rzeczy dzieciom? Po pierwsze – dzieci nie osądzają, tak jak robią to dorośli, są szczere, nie są zainteresowane rozmyślaniem o tym za bardzo. Wypowiadają słowa, które daje im Duch Święty, a potem zazwyczaj o nich zapominają. A tak przy okazji, wszystko, o czym prorokowały wypełniło się w ciągu dwóch tygodni.

No cóż, mógłbym tak opowiadać niesamowite historie o wspaniałych rzeczach, które Bóg uczynił i nadal czyni dzisiaj. Módlcie się o mnie, kiedy w ciągu następnych kilku tygodni będę usługiwał w pewnych głodnych kościołach w Kansas; Oklahomie; i Denver, Colorado,

Bądźcie błogosławieni,

David Walters

żródło: niezatrzymywalna.blog.onet.pl, www.elijahlist.com

 

(Strona 2 z 2)