Wyświetla wpisy wg etykiety: Gosia Górnicka
  Ludzie w takich miejscach bywają przesyceni nauczaniami, ale w ślad za tym nie idzie praktykowanie wdrażania Bożych obietnic w codziennym życiu. Jest przesyt teorii, ale nie ma idącej w ślad za teorią - praktyki. Takie kościoły często mylą pracę dla Boga i bycie w centrum Bożego powołania dla czyjegoś życia z wykonywaniem różnych kościelnych i pozakościelnych działalności, które z Bożymi celami dla nas nie mają nic wspólnego. Takim kościołom udaje się produkować kościelnych aktywistów i działaczy - zamiast uczniów Jezusa - spełnionych w Bogu chrześcijan świadomych swojego celu tu na ziemi, a także tam - w Niebie. W takich kościołach liderami są kościelni aktywiści i działacze, a nie ludzie duchowo obdarowani. Z byciem liderem nie idzie w parze Boża moc, tylko funkcja. Tacy kościelni działacze przedkładają wierność kościelnej organizacji i jej liderom nad wierność Bogu. Jest to tym prostsze, że uczniostwo w takich kościołach jest synonimem wierności temu kościołowi, jego liderom i głoszonym przez nich prawdom - nie bezpośrednio Jezusowi.  
sobota, 04 lipca 2015 21:20
Ostatnio bardzo mocno Bóg dotknął mnie tym, jak ogromne znaczenie ma fakt, czy osoba, która głosi nam dane prawdy, sama ich doświadczyła, czy też jest jedynie ich przekaźnikiem - bez osobistych doświadczeń w tym obszarze.  
sobota, 28 marca 2015 23:19

Magazyn