Walka duchowa

Gesty prorocze i symbole w walce duchowej - Ana Mendez Ferrell

  Jest powiedziane, byśmy namaszczali chorych olejem (patrz Jak 5:14-15). Olej sam w sobie nie ma żadnej mocy, ale Duch Święty, symbolizowany przez olej, działa przez ten gest posłuszeństwa. W podobny sposób przyjmujemy elementy Wieczerzy Pańskiej (...). Chociaż Bóg często manifestuje się po prostu przez wypowiadane…
niedziela, 11 grudnia 2016 12:10
Polecamy

Nieprawość blokuje przepływ bożego błogosławieństwa - Ana Mendez Ferrell

  „Ogarnęły mnie fale śmierci, A strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, Pochwyciły mnie sidła śmierci.” (Psalm 18:5-6) W tym wersecie widzimy, jak rzeki trwogi oraz sidła śmierci powstają przeciwko Dawidowi, aby zrobić z niego ofiarę terroru. Właśnie to ma miejsce, gdy osoba…
niedziela, 04 grudnia 2016 14:54

Przeciwstaw się diabłu - John Bevere

Bóg w Swojej obietnicy zapewnia nas, że jeśli będziemy chodzić w Jego potężnej łasce, nikt i nic nas nie skrzywdzi – nawet sam diabeł! Czyż to nie cudowne? Jednak po naszej stronie leży pewien obowiązek: musimy używać mocy, którą otrzymaliśmy od Boga. Jeśli tego nie…
niedziela, 27 listopada 2016 10:20
Polecamy

Nieprawość, a choroby ciała i niewola duszy - Ana Mendez Ferrell

Nieprawość tworzy rodzaj toksycznego płynu, który gromadzi się w ciele, niszcząc organy i wpływając na ogólny stan zdrowia człowieka. (...) Nieprawość działająca w niewidzialnej rzeczywistości istoty ludzkiej wpływa na całe jej środowisko fizyczne. Jest jak bijące źródło zanieczyszczeń, które przepływa przez wnętrze człowieka, tworząc gęste duchowe…
niedziela, 20 listopada 2016 10:43
Polecamy

Nieprawość powoduje duchową głuchotę - Ana Mendez Ferrell

  Bożym planem jest, by każdy z nas słyszał Jego głos. To nie jest zdolność przeznaczona tylko dla proroków lub dla ludzi, którzy mają dar prorokowania. Otrzymywanie prowadzenia od Ducha Świętego zależy od naszej zdolności słyszenia Bożego głosu. Czasem całe denominacje są zamknięte na tę…
niedziela, 13 listopada 2016 13:04

Pozwól Bogu zreformować twoje życie jeszcze raz - Ela Świerczyńska

Bóg zawsze pragnie, byśmy odkładali na bok wszystkie stare obrazy, które powstały w naszym umyśle na Jego temat (nawet te, które kiedyś nam pomogły) i wszystkie stare sposoby działania, pragnie, byśmy niszczyli wszelkie Nechusztany, które zaczęły zajmować Jego miejsce – a szukali Go takim, jakim…
poniedziałek, 31 października 2016 17:55
Polecamy

Usunięcie mocy nieprawości cz.3: Jak twoje serce przyciąga światłość lub ciemność w duchowym świecie? - Ana Mendez Ferrell

Sprawiedliwość i nieprawość to siły duchowe, które mają niesamowitą moc przyciągania świata duchowego. Ta pierwsza jest silnie powiązana z ustanawianiem Bożego tronu (patrz Psalm 89:15a: „Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, …”), a ta druga ma związek z ustanawianiem rządów diabła. Sprawiedliwość jest atrybutem…
niedziela, 23 października 2016 13:43
Polecamy

Usunięcie mocy nieprawości cz.2: usprawiedliwienie przez wiarę zaczyna się od skruchy w sercu - Ana Mendez Ferrell

Zbawienie przychodzi do życia każdego z nas z łaski. Nie możemy go wypracować. Lecz podarowanie nam tego zbawienia nie przyszło bez ceny – kosztowało Naszego Ojca Niebieskiego to, co było dla Niego najcenniejsze, czyli życie Jego Jednorodzonego Syna. Jak reaguję na ten wyraz miłości określa,…
niedziela, 16 października 2016 10:44
Polecamy

Usunięcie mocy nieprawości cz.1 - Dlaczego jest to ważne - Ana Mendez Ferrell

W Słowie Bożym widzimy, że Bóg dokonuje rozróżnienia pomiędzy grzechem i nieprawością. Kościół przywykł do rozprawiania się do pewnego stopnia z kwestią grzechu, ale prawie nigdy nie dotyka problemu nieprawości, a jest on powszechny. Większość chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego istnieje, więc…
niedziela, 09 października 2016 10:18

Jak Duch Boży w nas pracuje, by w pełni objawiło się w nas nowe stworzenie? Część druga: Bóg sięga korzeni problemów. - Ela Świerczyńska

Pomijamy całkowicie fakt, że Biblia kreśli obraz związków przyczynowo-skutkowych w naszym zachowaniu. My je po prostu zbagatelizowaliśmy. W Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej (3 Mojż 16:21), Bóg mówił, że chce oczyszczać swój lud z trzech typów bezbożności: grzechu (hebr. chatah), buntu (hebr. pesha) i nieprawości (hebr.…
niedziela, 02 października 2016 14:37

Magazyn