Made Alive

źródło: youtube.pl

"Martwy w grzechu
Samotny i bez nadziei,
Dziecko gniewu, Potępiony
Szedłem w ciemności,
Ale twoja łaska przyniosła życie
W swojej miłości i dobroci,
Wzbudziła mnie z Chrystusem
Uczyniła sprawiedliwym..."