This Love (Spontaneous)

źródło: youtube.pl

Twa miłość
Jest tu codziennie
Każdego ranka jestem w niej zanurzony
Twa miłość
Jest tu codziennie
Każdego wieczoru jestem w niej zanurzony

Magazyn