Gdzie ona jest?

źródło: youtube.pl

Gdzie jest o śmierci twe zwycięstwo 
Gdzie jest o śmierci oścień twój 
Zwycięstwo śmierć pochłonęło 
Zwycięstwo śmierć pochłonęło 
Radujmy się bracia 
Jeśli dzisiaj się kochamy 
Radujmy się bracia
Jeśli dzisiaj się kochamy

Gdzie ona jest?
Gdzie ona jest?
(gdzie jest) jej zwycięstwo?

Zwycięstwo śmierć pochłonęło
Zwycięstwo pochłonęło śmierć
Więc i my zwyciężamy
Bo zmartwychwstał nasz pan
Radujmy się bracia
Jeśli dzisiaj się kochamy
Radujmy się siostry
Jeśli miłujemy się

Gdzie ona jest?
Gdzie ona jest?
(gdzie jest) jej zwycięstwo?