Yeshua | Jesus Image Worship | Meredith Mauldin | Michael Koulianos | Jesus ‘19

źródło: youtube.pl
Autor/zy: Jesus Image
Uwielbienie live służby Jesus Image (jednym z prowadzących jest Michael Koulianos). Worship moment recorded live at Jesus '19. Więcej: https://jesusimage.tv