7 rzeczy, które wydarzyły się na krzyżu. Czy znasz je wszystkie?

So, Sie 13, 2016

 

Mój dziadek był alkoholikiem. Kiedy był pijany wpadał w furię i niszczył wszystkie meble w pokoju. Ganiał również za obcymi kobietami. W ogóle wtedy nie znał Jezusa, podobnie i moja babcia. (...) W czasie kiedy dziadek był mężem innej kobiety, moja babcia zaszła z nim w ciąże. Dwa miesiące przed urodzeniem mojej mamy wziął rozwód z tamtą kobietą i wziął ślub z moją babcią. (...) nadal lubił obce kobiety i zdradzał ją (...) ja dziękuję Bogu, że go takim nie znałem. Dziękuję Panu, że nie znałem dziadka jako takiego człowieka. (…) Pamiętam go za to jako osobę pełną bojaźni Bożej i zakochaną w Jezusie. Dziękuję Bogu, że mogłem widzieć go wzruszonego w kościele, pełnego ciepła i miłości do innych. (...) Powiem wam jak mój dziadek umarł - Bóg przyprowadził go do pewnego małego Kościółka Baptystów i oto tam po praz pierwszy usłyszał [pełną] Ewangelię. Pobiegł prędko do przodu Kościoła i prosił z całych sił o przebaczenie grzechów i uwolnienie od alkoholizmu oraz cudzołóstwa. (...) I od tamtego dnia, aż do końca swojego życia, nie wypił więcej ani jednej kropli alkoholu.. Od tamtej chwili nie miał nawet myśli kuszących i pociągających go do dawnych grzechów. I już nigdy, żadne meble nie były psute... A moja mama już nigdy nie musiała płakać i trząść się ze strachu chowając w kącie w obawie przed tatą. (...) To nie jest jakaś historia biblijna to jest prawdziwa historia życia mojej rodziny. (...) Bóg ma moc nie tylko przebaczyć nasz grzech, ale absolutnie uwolnić nas od niego!

Czas: 30:10

 

Magazyn