Odpowiedziałem: Bóg chce Ci powiedzieć nie to, że Cię toleruje, ale że Cię kocha

So, Mar 25, 2017
źródło: youtube.pl
Serie nauczań:nieprzypisane

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;

 

tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?

Mt 5,44-46