Czas, by odzyskać sztukę dla Królestwa Bożego

So, Wrz 09, 2017
źródło: youtube.pl
Serie nauczań:nieprzypisane

Sztuka jest dużo ważniejsza, niż sobie wyobrażamy. Sztuka została stworzona jako forma uwielbienia. Wszystko, co Bóg stworzył, zostało stworzone, aby oddawać Mu chwałę i cześć. Możemy zobaczyć to w odcisku palca Artysty nad artystami.  Sam Bóg stwarzający Niebo, firmament i Ziemię w całym swym pięknie...