Bóg jest dobry. Jego sąd jest skierowany przeciwko temu, co Cię niszczy

So, Mar 31, 2018
źródło: youtube.pl
Serie nauczań:nieprzypisane

 

„Każdy Boży sąd ukierunkowany jest na to, co koliduje z Jego miłością”.

Jego dobroć nie unika sądu, ale jest skierowana przeciwko temu, co Cię niszczy.

Objawienie Ojca jest głównym objawieniem, które przyszedł, by przynieść. Nie nadzorcy, prawnika lub generała armii. Żadnej z tych rzeczy. Przyszedł objawić planecie sierot Ojca. Istnieje wiele zachowań, które są oklaskiwane w kręgach chrześcijańskich, które są faktycznie zachowaniem sierot. Pan próbuje wyleczyć nas z tego. Prawdziwe objawienie dobroci Boga przynosi uzdrowienie, z tego błędnego myślenia, że muszę zapracować na Jego przychylność.