W chrzcie zostały pogrzebane twoje impulsywne zachowania

So, Gru 22, 2018
źródło: youtube.pl
Serie nauczań:nieprzypisane
Kiedy wchodzimy w relację z Chrystusem, wchodzimy w Boski układ. On bierze nasze śmieci i złe rzeczy, i daje nam wszystkie swoje dobre rzeczy. Ale te rzeczy w naszym duchu muszą wzrastać i rozwijać się, co się dzieje, kiedy studiujemy Słowo, spędzamy czas z Bogiem; w ten sposób w naszej duszy dokonuje się pewna praca. Duch Święty pracuje z nami, wykonuje pracę w naszej duszy, żeby odnowić nasz umysł, żeby pomóc nam dotrzeć do miejsca, gdzie będziemy kontrolować te emocje, nie będziemy żyli według emocji, ale nauczymy się stabilności.