Demaskowanie myślenia, które skupia się na grzechu

So, Mar 30, 2019
źródło: youtube.pl
Serie nauczań:nieprzypisane

Jeśli budzisz się rano i myślisz: „Mam nadzieję, że dzisiaj nie zgrzeszę”, to oznacza, że nie budzisz się zgodnie z Biblią. Masz obudzić się żyjący dla Boga i odkupiony, wypełniony, święty i bez żadnej skazy.

 

To wszystko znajduję się w Piśmie. Rzym 6:11-12 „Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele”.

Magazyn