Wielka Wymiana na Krzyżu

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni (Izajasza 53:5) Co dla nas Mesjasz osiągnął poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie Poniżej przedstawiamy...