11 kwietnia 2021

Tim i Beverly LaHaye

Co mówi Biblia na temat seksu?

"Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię" (Rdz 1,28 -BB) Nakaz ten został dany, zanim grzech pojawił się na świecie Dlatego współżycie seksualne i prokreacja zostały ustanowione, kiedy człowiek trwał jeszcze w swym...