Czy wiecie, że słowo łaska pomimo, że dla nas tak patetycznie brzmi, ma bardzo niezwykłe znaczenie? Jest takim hieroglifem, który jako chrześcijanie dopiero odkrywamy.

Słowo łaska w języku greckim, w jakim jest napisany Nowy Testament, to charis. W tym starożytnym języku znaczy „to, co przynosi rozkosz, radość, szczę­ście lub pomyślność”. Jak podaje katolicki słownik biblijny na stronie wiara.pl w klasycznej grece słowo to odnosiło się do sztuki, osób, mowy lub sportu, a także do pomyślnego losu, przy­chylności i mocy, którymi bogowie obdarowy­wali swoich ulubieńców, uzdolniając ich do dokonywania niezwykłych czynów.

Doktor historii Włodzimierz Tasak na portalu baptysci.pl zauważa, że słowo to – kiedy pada w kontekście teologicznym, chrześcijańskim – kojarzy się głównie z techniczną kwestią dotyczącą uzyskania zbawienia. Tymczasem bardzo zubaża przesłanie Pisma Świętego. Grecki źródłosłów tego słowa, które brzmi charis, jest wspólny ze słowem chara – radość. Jedne z wielu ze znaczeń charis to łaska, przychylność, wdzięczność, zachwyt czy uprzejmość.

Niestety dziś dla większości z nas, którzy w ogóle pochylamy się nad słowem „łaska”, utracona jest głębia treści, jaką Bóg zawarł w tym słowie. Szczególnie trudno jest uchwycić to w Polsce, gdzie słowo „łaska” w języku codziennym niesie ze sobą skojarzenia niekoniecznie pociągające tj. nie chcę niczyjej łaski, nie robisz mi łaski, być na łaskawym chlebie, być skazanym na łaskę i niełaskę, łaska pańska na pstrym koniu jeździ.

Ograniczenie zakresu działania łaski przede wszystkim do kwestii zbawienia, jest ogromnym zubożeniem tej wielkiej Bożej idei – wszak łaskę Bóg okazuje nam wciąż, na każdym kroku, dopóki trwa nasze ziemskie „tu i teraz”. Łaska to coś więcej niż zlitowanie, miłosierdzie. Łaska to niezasłużona przychylność. To przeciwieństwo fatum – nieszczęścia, które za tobą idzie. To moc, którą Bóg daje Ci, by być królować w życiu. To moc przychylności.

A teraz wstawmy jedno z tłumaczeń słowa charis – przychylność – pod słowo łaska. Zobacz, jak to odkrywa na nowo czytane Pismo Święte. Zobacz Dobrą Nowinę w nowej perspektywie.

Efezjan 2:8-9
[8] Albowiem przychylnością zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;[9] nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Tytusa 2:11
Albowiem objawiła się przychylność Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi,

Rzymian 11:6
A jeśli z przychylności, to już nie z uczynków, bo inaczej przychylność nie byłaby już przychylnością.

Dzieje Apostolskie 15:11
Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez przychylność Pana Jezusa, tak samo jak i oni.

Hebrajczyków 4:16
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu przychylności, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli przychylność ku pomocy w stosownej porze.

Dzieje Apostolskie 20:32
A teraz poruczam was Panu i słowu przychylności jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi.

Jakuba 4:6
Owszem, większą jeszcze okazuje przychylność, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym przychylność daje.

Efezjan 1:7
W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa przychylności jego,

Rzymian 5:1-2
[1] Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,[2] dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej przychylności, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

Tu znajdziesz więcej fragmentów ze słowem łaska – przychylność. Wystarczy słowo łaska zamienić na przychylność:
https://www.beblia.com/pages/topics.aspx?Language=Polish&Category=God&Topic=6&DLang=Polish&Book=40&Chapter=1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *