Gdy wszystko dookoła ciebie zdaje się robić ciemniejsze, pamiętaj, że Pan „współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy [Go] miłują” (Rzymian 8:28). Światło Boga świeci jaśniej niż wszystko, rozpraszając całą ciemność. On jest jak słońce skryte za chmurami – przywołaj Jego światło, żeby się przebiło ze swoją chwałą przez okoliczności twojego życia: w twoim mieście, w kościele, w miejscu pracy.

Nie bój się, bo Pan jest z tobą. Nie lękaj się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia (patrz Psalm 91). Twój wróg został rozgromiony na krzyżu. (patrz np. Kol 2:13-15) Trzymaj się mocno Bożych obietnic. One są „tak i Amen” (2 Kor 1:20). Nic nie jest dla Niego niemożliwe (patrz np. Łuk 1:37).

Kiedy ogień pochłania osiedla w miastach, a złe duchy manifestują się i odsłaniają swoje kły, wołając o kulturę śmierci – ty w miłości mów prawdę. Stój w imię życia w Chrystusie. Jesteś po dobrej stronie historii. Jesteśmy częścią historii pisanej przez Niego. Zbliż się do Boga, a On zbliży się do Ciebie (patrz Jakuba 4:8).

Bóg szuka bohaterskich rycerzy w świecących zbrojach. Wzmocni ich głosy, aby przekonywać serca ludzi o grzechu i aby zwoływać wszystkich do Pana. Niektórzy z tych rycerzy znajdą się wśród dymu, chaosu i zamieszek, pokazując Bożą miłość tym, którzy zostali zwiedzeni lub wprowadzeni w błąd. Rozpoznawaj czasy i pory. Wiedz, że wszystko jest w Bożych rękach.

Pan jest z tobą. Walczymy nie z ciałem i krwią, lecz ze zwierzchnościami oraz mocami na [duchowych] wyżynach.

„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.” (Efezjan 6:12-13)

Ty zasiadasz w Chrystusie w okręgach niebieskich, dużo wyżej niż władze zła (Efezjan 2:6). Ty masz deptać po wężach i skorpionach. (Łukasza 10:19) Boża zbroja cię chroni. Mieszkasz pod Jego osłoną, w Jego miejscu schronienia. Zwróć się ze swymi prośbami do Pana. Zbliż się do Niego i przygotuj się, by Jego słowo było na twoich wargach, gotowe do użycia.

Jesteś Jego dzieckiem, dziedzicem Chrystusa (Rzymian 8:15-17 oraz Galacjan 3:29; Efezjan 3:6; Tytusa 3:7). Jego obecność i chwała otacza cię, ponieważ jesteś pod Jego skrzydłami, pokładasz swoją ufność w Nim. Jego słowo nie wraca do Niego puste, ale wypełnia Jego cele (Izajasza 55:11). Mieszkaj w Nim, a On będzie mieszkał w tobie.

„Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.” (Jana 15:4)

Odwagi! On jest z tobą i cię nie zostawi ani cię nie opuści. Zbliż się do Niego, synu. Zbliż się do Niego, córko. On ma upodobanie w tobie!

źródło: na podstawie artykułu dla Charisma Magazine dostępnego tutaj, dostęp 29.05.2022 r.

tłumaczenie i opracowanie wersetów biblijnych: Ela Świerczyńska (ekipa otwarteniebo24.pl)

wszystkie prawa zastrzeżone – otwarteniebo24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *