Żadna z manifestacji Ducha Świętego nie jest w takiej powszechnej pogardzie jak mówienie językami. Religijny świat będzie tolerował modlitwę o chorych, proroctwo i wiele innych podobnych zachowań, ale wystarczy jedna wzmianka o mówieniu językami, a zaczyna się prześladowanie. Ta powszechna postawa jest nienormalna, a bywa podsycana przez ponadnaturalną moc i wpływ diabła. Dlaczego szatan nienawidzi mówienia językami?

  • szatan nienawidzi mówienia językami, ponieważ jest to biblijny znak dla wierzącego, że otrzymał chrzest w Duchu Świętym (czyt. Dzieje Ap. 2:10-19; Marka 16:17)
  • szatan nienawidzi mówienia językami, gdyż wie, iż jest to nakazany przez Boga sposób nadnaturalnego budowania wewnętrznego człowieka wierzącego (1 Kor 14:4)
  • szatan nienawidzi mówienia językami, ponieważ wie, że poprzez języki i tłumaczenie języków zbór staje się mocny (1 Kor 14:4-5)
  • szatan nienawidzi mówienia językami, gdyż wie, że w ten sposób człowiek może mówić Bogu tajemne rzeczy, a żaden człowiek i żaden diabeł nie rozumieją go (1 Kor 14:22)
  • szatan nienawidzi mówienia językami, ponieważ jest to pewny znak dla niewierzącego (1 Kor 14:22)
  • szatan nienawidzi mówienia językami, ponieważ wie, że dzięki temu darowi Duch Święty może wspierać w niewysłowionych westchnieniach modlitwę wierzącego i zawsze jest to zgodne z wolą Bożą (Rzym 8:26-27).

Zatem: każdy chrześcijanin, którego diabeł nastawi przeciwko biblijnej manifestacji Ducha, jest bezsilny i smutny. Wierzący, który nie mówi innymi językami, nie ma znaku chrztu w Duchu Świętym. Nie może nadnaturalnie budować siebie ani zboru.

Nie może mówić do Boga o tajemnych rzeczach, być znakiem dla niewierzącego ani mieć nadnaturalnej pomocy Ducha Świętego w modleniu się zgodnie z wolą Bożą.

Źródło: Biblijna droga do zdobycia mocy duchowej, John Osteen, Wyd. Chrześcijańskie Media, Cieszyn, 1993

Tekst uległ drobnym zmianom edytorskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *