Wielka Wymiana na Krzyżu

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni (Izajasza 53:5) Co dla nas Mesjasz osiągnął poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie Poniżej przedstawiamy...

Imię Boga

Imię Boga określone jest różnymi przydomkami, które objawiają Jego naturę Nasz Bóg objawiał w Biblii swoje imię określając jednocześnie różne aspekty swojej natury – Bóg, który Uzdrawia; Bóg, który zaopatruje; etc Im lepiej Go...