Biblia uczy nas, że uwielbienie nie jest nudnym rytuałem, ale pełnym radości świętowaniem Tego, że Bóg jest nam bliski. Tego, że możemy doświadczać Jego Obecności. Biblia zachęca nas do wyrażania swojej miłości do Boga na wiele sposobów. Możemy Go chwalić przez:

Śpiewanie:

Psalm 9:12

Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego!

Psalm 30:5

Wysławiajcie Pana, święci jego, I wyznawajcie święte imię jego!

Psalm 96:1-12

Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio! Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!

Psalm 98:5

Grajcie Panu na cytrze I głośno śpiewajcie!

 

– Klęczenie oraz pokłon:

Psalm 95:6

Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!

Łukasz 22:41

A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się.

– Stanie prosto:

Nehemiasza 9:5

Powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieku aż na wieki.

I Królewska 19:11

Wyjdź i stań na górze przed Panem.

Ezechiela 2:1

Rzekł On do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił.

 

(oraz w Psalmach jako służenie w świątyni)

Psalm 134:1

Oto błogosławcie Pana, Wszyscy słudzy Pana, Którzy co noc służycie w domu Pana!

Psalm 135:2

Chwalcie imię Pana, Chwalcie, słudzy Pańscy, Którzy służycie w domu Pana, W przedsionkach domu Boga naszego!

– Podnoszenie rąk:

Psalm 134:2

Podnoście ręce ku świątyni I błogosławcie Pana!

I Tymoteusza 2:8

Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.

– Klaskanie:

Psalm 47:2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym

Psalm 98:8-9

Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry niech się radują razem przed Panem

Ezech 21:19

Lecz ty, synu człowieczy, prorokuj i klaskaj w dłonie

– Tańczenie:

Psalm 149:3

Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze

Psalm 150:4

Chwalcie go bębnem i pląsaniem

– Krzyczenie:

Psalm 81:2-3

Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, Wykrzykujcie Bogu Jakuba! Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę!

Psalm 47:2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.

– Grę na instrumentach muzycznych:

Psalm 150:3-5

Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze! Chwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie! Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych!

II Samuela 6:5

Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach.

– Pieśń proroczą:

Psalm 40:3

Włożył w usta moje pieśń nową, Pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, I ufać będą Panu.

Psalm 96:1

Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!

Psalm 98:1

Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.

Oprócz wyżej wymienionych sposobów, Bóg zachęca nas, żebyśmy używali naszych darów duchowych kiedy się ze sobą spotykamy. W czasie uwielbienia możesz usłyszeć prorocze słowo dane aby zachęcać lub nauczać (1 Kor 14:3, 31), jakieś słowo w językach i jego wykład (1 Kor 14:5, 18, 27).
Wszystkie te rzeczy są biblijne, uznane i akceptowane w Piśmie. Żadna nie jest jednak obowiązkiem (rytuałem). Jeśli czujesz się niekomfortowo wyrażając się w ten sposób, to bądź wolny w tym, co robisz i po prostu śpiewaj z resztą lub wyrażaj swoją miłość do Boga modlitwą w ciszy.

 

Źródło: www.gloryofzion.org

Tłumaczenie: otwarteniebo24.pl

Zdjęcie: www.everystockphoto.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *