25 lipca 2015

20 powodów, dlaczego Dobra Nowina jest taka dobra

Kiedy zaczynamy wierzyć Ewangelii, nasze życie drastycznie się zmienia. Uświadamiamy sobie, że nasz stary człowiek, czyli grzeszna natura została pogrzebana z Chrystusem i zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem do nowego życia (Rz 6:4). Teraz nasze życie jest pełne. Niczego nam nie brakuje.

Często jednak zdarza się nam o tym zapomnieć. Tracimy nasz zachwyt Bogiem. Pierwszą miłość do Jezusa. Diabeł zaczyna okradać nas z naszego dziedzictwa. Często wtedy zaczynamy ciężko “pracować”, by odzyskać nasze życie. Modlimy się, pościmy, jeździmy na konferencje. Tymczasem, wszystko, czego potrzebujemy, jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy na chwilę stanąć i skupić się na Bogu. Nasze potrzeby są już zaspokojone w dziedzictwie, które mamy w Chrystusie.

1. Bóg jest cały czas ze mną

Hebr 13:5 (bp) “Ani cię nie opuszczę, ani też cię nie zostawię”.

Mat 28:20 (bt) “Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

2. Duch Boży żyje we mnie

Rz 8:9 (bug) ” Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.”

1 Kor 3:16 (bt) “Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”

3. Rzeczywistość nieba jest dostępna dla mnie 24/7

Mat 4:17b (bwp) “Królestwo Niebieskie jest blisko.”

Łuk 17:21b (bwp) “Królestwo Boże jest bowiem w was.”

Rz 14:17 (bwp) “Królestwo Boże (..) – to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty.”

Ef 2:6b (bug) “razem z nim posadził w [miejscach] niebiańskich w Chrystusie Jezusie”

4. Jestem zupełnie nowym stworzeniem

2 Kor 5:17 (bug) ” Tak więc jeśli ktoś [jest] w Chrystusie, [jest zupełnie] nowym stworzeniem; [to, co] stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

5. Bóg naprawdę mnie lubi, sprzyja mi i jest po mojej stronie

Jer 29:11 (nbg) “Ponieważ Ja znam zamysły, które wam zaplanowałem mówi WIEKUISTY; zamysły szczęścia, a nie niedoli, aby wam dać przyszłość i nadzieję!

6. Doświadczam miłości, która przewyższa wszelkie poznanie i wiedzę.

Ef 3:19 (bpd) “poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga.”

7. Jestem przepełniony Bożą miłością i bardzo łatwo przychodzi mi tą miłość wyrażać. Wybaczanie przychodzi mi bez wysiłku.

Rz 5:5b (pau) “miłość Boga wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam dany.”

Jn 17:26 (bw) ” i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich.”

Jn 13:35 (bp) “Po tej miłości, którą będziecie mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi.”

8. Doświadczam Bożej błogości

Ps 16:11 (bt) “Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.”

Jer 15:16a (br) “Zawsze pochłaniałem Twe słowa, gdy tylko je słyszałem, i były one dla mnie prawdziwą rozkoszą i radością niewymowną dla mojego serca.”

Jan 15:11 (pau) “Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała.”

9. Mogę być cały czas radosny dzięki Bogu

Flp 4:4 (bw) “Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.”

10. Bóg całkowicie zaspokaja każdą moją potrzebę

Flp 4:19 (bwp) “[Za to] Bóg mój niezmierzony w swych bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie.”

Mat 6:26,30-32 (bug) “(26) Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? (30) Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.”

11. Wszystko i tak ostatecznie będzie służyć dla mojego dobra

Rz 8:28 (bw) “A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.”

12. Jestem sprawiedliwy

2 Kor 5:21 (nbg) “który tego, co nie poznał grzechu, z powodu nas grzechem uczynił, abyśmy w nim się stali sprawiedliwością Boga.”

Rz 3:26 (bw) “dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.”

Jan 16:10 (bw) “[przekona was] o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;”

13. Jestem wolny od wszelkich uzależnień, nieczystych pragnień i grzechu

Rz 6:11 (bt) ” Tak i wy rozumiejcie (uważajcie siebie, pamiętajcie), że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Rz 6:18 (bw) “a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości,”

Więcej na ten temat: Zmagasz się z grzechem? Twoja “stara natura” Cię prześladuje? To nauczanie jest dla Ciebie! cz.1

14. Zły nie może mnie nawet dotknąć

1 Jn 5:18 (bpd) “Wiemy, że nikt, kto został zrodzony z Boga, nie grzeszy, lecz (Bóg) strzeże zrodzonego z Boga i zły go nie dotyka (nie może go tknąć).”

Kol 1:13 (pau) “On wyrwał nas władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,”

15. Mam czyste i dobre pragnienia

Ez 11:19 (bw) ” wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,”

Mat 7:17-18 (bt) “Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.”

Ps 37:4 (bw) “Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!”

16. Nic nie może ukraść mi pokoju, gdy zrzucam zmartwienia na Pana

Jan 14:27 (bw) “Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.”

Flp 4:6-7 (pau) ” O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.”

17. Bóg nie pozwala, by cokolwiek mnie przytłoczyło

1 Kor 10:13 (nbg) “wierny jest Bóg, który nie pozwoli, abyście zostali doświadczani ponad to, co jesteście w stanie unieść; ale wraz z doświadczeniem sprawi też wyjście, byście zdołali je wytrzymać.”

18. Doświadczanie Bożej chwały, czyni każdy problem nie warty wspominania

Rz 8:18 (nbg) “Ponieważ jestem zdania, że doznania [utrapienia] obecnej pory, nie są równoważne [nic nie znaczą] względem nastającej chwały, która została objawiona względem nas.”

19. Już nigdy nie muszę się niczego bać

1 Jn 4:18 (bpd) ” W miłości nie ma strachu, ale doskonała miłość usuwa strach, strach bowiem łączy się z karą; kto zaś się boi, nie został (jeszcze), jeśli chodzi o miłość, doprowadzony do doskonałości.”

2 Tm 1:7 (pau) “Bóg bowiem nie dał nam ducha bojaźni (tchórzostwa, lęku), ale mocy, miłości i opanowania.”

Ps 23:4 (bp) “Choćby mi przyszło kroczyć w mrocznej dolinie, nie będę się lękał zła, bo Ty jesteś ze mną; Twoja laska i Twój kij pasterski dodają mi otuchy.”

Ps 27:1 (pau) “PAN moim światłem i zbawieniem moim, kogo więc mam się lękać? PAN jest obrońcą mego życia, przed kim więc mam odczuwać trwogę?”

20. Nie ma dla mnie potępienia

Rz 8:1 (bw) “Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.”

 

Legenda skrótów biblijnych:

Bw – Biblia Warszawska, zwana także Brytyjką

Bt – Biblia Tysiąclecia

Bug – uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nbg – Nowa Biblia Gdańska

Bwp – Biblia Warszawsko-Praska, przekł. Ks. Romaniuka

Pau – Biblia Paulistów

Bpd – Przekład dosłowny

Bp – Biblia Poznańska

 

Tekst autorski otwarteniebo24.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *