Prawda nie zmienia się, aby dopasować się do ludzi, którzy chcą grzeszyć. Prawda nie podporządkowuje się ludzkim pragnieniom, wygodzie lub też tak zwanej „poprawności politycznej”. Przeciwnie, Syn Boży ogłasza: „Wąska jest ścieżka, która prowadzi do życia” (Mateusza 7:14).  

Jako ludzie, którzy kochają Boże Słowo i je studiują, pewnie wszyscy spotkaliśmy się z pytaniami dotyczącymi różnic pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Ale wszyscy wiemy, że Bóg nie może i nie będzie sobie przeczył. On natchnął powstanie całego Pisma.

Stary Testament jest określany przez prawo, a to prawo zostało wypełnione wraz ze śmiercią Chrystusa. Wierzę, że największa bitwa, którą młody kościół musiał stoczyć, to bitwa z legalizmem. Legalizm starał się wprowadzić nowych wierzących znów pod prawo, które miało ich „zbawiać”, niż pozwolić im żyć w ufności z powodu Bożej łaski.

Jednakże Jego łaska nie daje nam pozwolenia na życie w bezprawiu – a wierzę, że to jest największa bitwa, którą toczymy w ostatnich czasach. Bezprawie przychodzi jako forma zwiedzenia. Głosi zbawienie bez żadnego oczekiwania na zmianę stylu życia. Z tego powodu Paweł mówi:

„…od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. ” (2 Tm 3:15-17)

Boża doktrynalna prawda jest podstawą na której budujemy nasze życie. Wyposaża nas w wiedzę i w moc, aby żyć w sposób, który Mu się podoba pod każdym względem. Prawda nie zmienia się, aby dopasować się do ludzi, którzy chcą grzeszyć. Prawda nie podporządkowuje się ludzkim pragnieniom, wygodzie lub też tak zwanej „poprawności politycznej”. Przeciwnie, Syn Boży ogłasza: „Wąska jest ścieżka, która prowadzi do życia” (Mateusza 7:14).

Jak zatem chrześcijanie mogą się godzić z rozporządzeniem naszego (amerykańskiego – przyp. tłum.) rządu z dnia 26 czerwca 2015 odnośnie małżeństw jednopłciowych? Jeden dobrze znany autor chrześcijański powiedział nawet: „miłość dziś zwycięża”. Zmusiło mnie to do myślenia: „Miłość dziś zwycięża? Miłość zwyciężyła 2000 lat temu, kiedy nasz stwórca przelał każdą kroplę krwi ze swojego ciała, abyśmy mogli być wolni od wszystkiego, co nas wiąże”.

Coraz częściej słyszymy i ogłaszamy ewangelię, która nie wiąże się z przemianą. Jej zasadniczy element nie jest zgodny z podstawową doktryną, podstawowym przesłaniem Słowa Bożego. Widzimy to na przykład w takiej postawie: „Jezus zmarł za nasze grzechy, żebyśmy mogli dostać się do nieba, ale jesteśmy tylko ludźmi i Bóg rozumie nas, gdy ulegamy naszej pożądliwości oraz różnym preferencjom seksualnym”.

Musimy odejść od tego światowego kierunku myślenia i wejść w Bożą trzeźwą, doktrynę, trzeźwy Boży sposób myślenia. W jakich obszarach swojego życia powinieneś powrócić do Jego doskonałej prawdy? Zachęcam cię, byś pozwolił Bożemu Słowu mówić do twojego życia w tych obszarach, które nie stoją w jednej linii z Jego nauczaniem.

Będziesz zachwycony rezultatem takiego działania.

Źródło: blog służby Johna Bevere’a, artykuł dostępny tutaj

Tłumaczenie: ekipa otwarteniebo24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *