Każda osoba Trójcy działa w potężny sposób przez wypowiadane słowa. Głos Boży niesie ze sobą ogromny autorytet i ma moc twórczą także dzisiaj – w różnych sytuacjach naszego życia. Tam, gdzie w naszym życiu panuje chaos, tak jak niegdyś na niebie i na ziemi, Boży głos może wkroczyć, wnieść ład, oddzielić ciemność od światłości. 

W przełomowym, dwudziestym rozdziale Ewangelii św. Jana czytamy o uwolnieniu Ducha Świętego do działania w jeszcze większej mierze. Jezus został ukrzyżowany, zmarł i powstał z martwych, ale jeszcze nie wstąpił do Nieba. Wiedział, że musi wyposażyć uczniów w moc, aby mogli wypełnić swoje zadanie na ziemi, ponieważ sam miał odejść do Ojca. Czytamy: A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego (w. 22).

Gdy Duch Święty został przekazany apostołom, zaczął do nich i przez nich regularnie przemawiać. Czynił to wielokrotnie, na przykład wtedy, gdy nakazał Piotrowi udać się do domu Korneliusza (zob. Dzieje Ap. 10). Ale proroctwo zrodziło się w zupełnie nowy sposób, gdy Duch zaczął konsekwentnie przemawiać PRZEZ apostołów. W Dziejach Apostolskich w opisie działania Szczepana czytamy: Lecz nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał (Dzieje Ap. 6:10). Tutaj Duch Święty przemawiał PRZEZ Szczepana. (…)

Słowo to plan działania Boga i wzorzec życia. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu (Hbr 3:15).

Każda osoba Trójcy działa w potężny sposób przez wypowiadane słowa. Głos Boży niesie ze sobą ogromny autorytet i ma moc twórczą także dzisiaj – w różnych sytuacjach naszego życia. Tam, gdzie w naszym życiu panuje chaos, tak jak niegdyś na niebie i na ziemi, Boży głos może wkroczyć, wnieść ład, oddzielić ciemność od światłości.

Co więcej, Bóg przemawia do nas o wiele częściej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Zauważmy, że przez cały okres biblijny, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, Bóg często przemawiał do swojego ludu. Mówił do królów, sędziów, proroków, pasterzy i uczniów. Przemawiał do starych i do młodych. Mówił do ludzi władzy oraz do tych z najniższych warstw społecznych. Zwracał się do sprawiedliwych i do grzeszników. Od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia Bóg mówił do różnych ludzi.

W Piśmie Świętym nie ma absolutnie ani jednego wersetu, który by sugerował, że Bóg przestał mówić z chwilą zapisania ostatniego słowa Biblii. Przez całe wieki Bóg nadal przemawiał do swojego ludu. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, należysz do Jego ludu! Bóg dzisiaj przekazuje wskazówki, wyjaśnienia i obietnice, pociesza, koryguje, napomina. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów (Obj 2:7).

Dzisiaj, ponieważ odkupiła nas krew Jezusa Chrystusa, Bóg przez Ducha Świętego obejmuje nas w naszym sercu. Ale Duch nie tylko mówi DO nas – przemawia także PRZEZ nas. Gdy Bóg ukształtował nas swoim twórczym słowem, uczynił nas na swój obraz, na swoje podobieństwo i powierzył nam panowanie nad całą ziemią (zob. Rodzaju 1:26). Ponieważ zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i odkupieni przez Chrystusa, dzięki mocy Ducha Świętego możemy być głosem Bożym na ziemi. Duch Święty przemawia przez nas do innych ludzi oraz do zgubionego, ginącego świata. Na tym polega służba ambasadora Chrystusa i o to chodzi w prorokowaniu.

Źródło: „Gdy Bóg mówi do ciebie”, Chuck D. Pierce, str. 18-21, wyd. Koinonia, do kupienia tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *