28 listopada 2020

Chuck Pierce

Biblijne uwielbienie

Biblia uczy nas, że uwielbienie nie jest nudnym rytuałem, ale pełnym radości świętowaniem Tego, że Bóg jest nam bliski Tego, że możemy doświadczać Jego Obecności Biblia zachęca nas do wyrażania swojej miłości do Boga na wiele sposobów...

Jesteśmy Królewskim Kapłaństwem cz.2

Modlitwa rozpoczyna się od uwielbienia, oczywistego elementu modlitwy kapłańskiej: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje” Następnie modlitwa przybiera bardziej królewski aspekt: „Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola...

Duch Święty przemawia do nas i przez nas

 Każda osoba Trójcy działa w potężny sposób przez wypowiadane słowa Głos Boży niesie ze sobą ogromny autorytet i ma moc twórczą także dzisiaj – w różnych sytuacjach naszego życia Tam, gdzie w naszym życiu panuje chaos, tak jak niegdyś na...

Słowo prorocze ze stycznia 2021

W niedzielę rano (17 stycznia 2021 – przyp red) usłyszałem, że Pan mówi: „zmieniam rzeczy dookoła ciebie” Wczoraj wcześnie rano (20 stycznia 2021 – przyp red) Pan obudził mnie i pokazał mi obraz dwóch przewróconych koszy Potem Bóg...