28 listopada 2020

David Herzog

Strefa Chwały

 Albert Einstein zbudował teorię na temat istnienia czwartego wymiaru Ponadczasowego, wiecznego Ten wymiar może być osiągnięty tylko przez obiekt, który podróżuje dwukrotnie szybciej niż światło Wierzę, że Einstein odnosił się - z czego...

Prorocza Chwała

 Wiele ludzi obecnie specjalizuje się w darze proroczym, ale nie w chwale Możesz płynąć w darach proroczych, nawet gdy nie jesteś w chwale Boże dary są nieodwołalne, ale nie zawsze działają w rzeczywistości chwały ()Jeśli kładziesz...