28 listopada 2020

Dmitrij Haritonowicz

Dlaczego ludzie chorują? cz.1

Ciekawy wywiad z baptystą, który otrzymał dar Ducha Świętego Bóg używa go w znakach i cudach na Ukrainie W rozmowie dowiesz się o jego doświadczeniu w chodzeniu z Bogiem | Cześć pierwsza Zapraszamy na kolejne, które będziemy sukcesywnie...

Trzeba znać wroga! cz.2

 Wszyscy dobrze wiemy, że „nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6:12)...

Szkoła Jezusa Chrystusa! cz.3

 Doszedłem do takiego wniosku, iż powiedziałem: „Tak, Panie, jeżeli jesteś, objaw się mi tak, jak za czasów Apostołów, daj mi taką samą siłę!" WIKTOR: Bracie Mitia! Znany jesteś na Ukrainie, jako człowiek mający cenny dar...