28 listopada 2020

Jason Upton

Free Chapel

Recorded live at Free Chapel in Gainsville, GA on July 24th, 2005 The dvd is available from our webstore wwwjasonuptonnet...

In Your Presence

In Your Presence by Jason Upton Father I am waiting, I need to hear from You To know that You're approving of what I say and do Cause nothing really satisfies like when You speak my name So tell me that You'll never leave and everything will be okay In Your...

Teach me how to pray / Psalm 23 live

"Przyszedłem prosić o Twe Królestwo, szukać Twojej woli, by się wypełniła Panie! Naucz mnie się modlić! Niech się nie dzieje moja wola, ale twoja! Twa ręka sięgnęła po mnie w najgłębszy mrok Swoim ramieniem pociągnąłeś mnie w światło na...