28 listopada 2020

Kenneth Hagin

Dar proroctwa

Spójrzmy na to, co Paweł mówi o tym darze: 1 Kor 14: 1, 39: Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie...