28 listopada 2020

Myles Munroe

Przygotowanie do małżeństwa

Apostoł Paweł napisał, że Boża miłość „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego” Zatem bez Jego miłości, która została wniesiona w nasze serca przez Ducha Świętego, Bóg nie może dać nam gwarancji na produkt końcowy nazywany...

Mit bycia singlem cz. 1

Biblia nie uczy, że źle lub niedobrze, lub niezdrowo jest być singlem Jeżeli „być singlem” znaczy „być unikalnym i pełnym”, to osiągnięcie tego stanu powinno być pierwszym celem życia każdego chrześcijanina W zasadzie, co chcę...

Mit bycia singlem cz.2

 Jeśli będziesz skoncentrowany na tym, kim naprawdę masz się stać według Bożego planu, to Bóg w którymś momencie ci przeszkodzi i przedstawi Ci osobę, która może być twoim towarzyszem – tak jak to zrobił z Adamem ()Żaden człowiek nie...

Zerwane relacje cz.1

 Przywiązanie emocjonalne rozwija się powoli, ale stabilnie Zależy od ilości spędzanego razem czasu, a także od ilości i rodzaju komunikacji pomiędzy dwoma osobami Bierze się z dzielenia się nadziejami, marzeniami, przemyśleniami...

Trauma rozwodu

 Jest tylko jeden niewybaczalny grzech – nie jest nim rozwód! Rozwód, a nawet taki rozwód i powtórne małżeństwo, które jest grzechem (bo nie ma uzasadnienia we wszeteczeństwie drugiej strony) – to nie są grzechy, których nie może zmazać...