28 listopada 2020

Rony Chaves

Uwielbieniem Jezusa zwyciężasz diabła!

 Obj 3: 7, "Aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi ten, który jest święty, ten, który jest prawdą Ten, który ma klucz Dawida Który otwiera, a nikt nie zamknie i zamyka, a nikt nie otworzy” Jest coś, czemu diabeł nie potrafi się...

Łączenie nieba z ziemią

To jest wola Boga dla pełni czasów, w której żyjemy od zmartwychwstania Jezusa To jest ta tajemnica, na którą czekaliśmy – żeby wszystko stało się jednym w Jezusie Chrystusie, to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi Jak widzimy w liście do...