28 listopada 2020

Patrick Fontaine

Zmiana priorytetów w służbie Bogu cz.1

 Tu nie chodzi o to wszystko, co my możemy zrobić Liczy się to, kim się stajesz, kim jesteś Jeśli On mówi: „Odejdźcie! Nie znam was!” to znaczy, że ci ludzie nie poświęcili czasu, by Go poznać On ma na to całą wieczność, ale my nie...