Chcę się podzielić objawieniem, które przychodzi do mnie już od początku tego tygodnia. Dzielę się tym, co Ojciec mówi do mnie w sposób, jakbym był kanałem Ducha Św. W taki właśnie sposób to przychodzi do mnie. Paweł też zachęca nas do takiego wyrażania się.

Miejsce nawiedzenia

Kiedy poszedłem modlić się w samotności i odrzuciłem wszystkie myśli, jakie mi tego dnia chodziły po głowie, ponownie doznałem zupełnie nowego uczucia akceptacji przez Ojca jakie mnie ogarniało przez ostatni tydzień. Od pewnego czasu, gdy świadomie zdecydowałem się modlić na dachu, doświadczyłem wizji widoku na miasto z tronu mojego Ojca. Podszedłem do Niego i objąłem Go ponownie, ale tym razem bez uczucia dokuczliwego strachu i zwątpienia, które prześladowało mnie od lat. Wówczas powiedział coś do mojego wnętrza, co mnie zaszokowało: “Nie musisz mnie już szukać w miejscu nawiedzenia, jakim jest ten dach, jestem już w twoim duchu i zawsze będę. Ty także jesteś w Moim Duchu tak, jak Ja w twoim; teraz żyj tą jednością wewnątrz siebie i spotykaj się tam ze Mną. Miejsce nawiedzenia, miejsce na dachu jest miejscem, gdzie wiele z moich dzieci spotyka się ze Mną, ale to miejsce nie jest wystarczające, aby zmienić i uwolnić ich w pełni od ich samych. Miejsce MOJEJ jedności w tobie jest tym miejscem, w ktorym musimy się spotykać i gdzie Ja JESTEM. To tylko MOJE życie w tobie przezwycięża wszystko i zmienia cię. Twoje życie musi pozostać ukryte w Moim, ponieważ Ja JESTEM twoim życiem. Mówiłem ci już, że robię coś, co wykracza poza ludzkie rozumowanie, i że doświadczysz mnie w sposób, w jaki jeszcze nie doświadczyłeś. Dzisiaj jest ten dzień!

Jedno z Bogiem w pełni

Zawsze, gdy chodzisz w Duchu w miłości, Moja wola wypełnia się w miejscu nawiedzenia. Wszystko, co ma wieczną wartość pochodzi ode Mnie. Moje dzieło pojednania na ziemi odbywa się w człowieku i za jego pośrednictwem poprzez to jak on współpracuje, poddaje się Mnie i pozwala mi kochać świat przez niego. Do tej pory częściowo chodziłeś w jedności ze Mną. Teraz musisz żyć całkowicie w jedności ze mną. Ta jedność przychodzi tylko dzięki doskonałości miłości. Kto jest doskonały w miłości nie ulega strachowi. Nie działa z poczucia obowiązku czy winy. Miarą twojej miłości jest zakres twojego chodzenia w jedności ze Mną.

Jestem jedno w każdym, kto mieszka w Mojej miłości, tak jak Syn chodzi w miłości Mojej i jest jedno ze Mną. Istnieje tylko jedno przykazanie dane w nowym przymierzu: żebyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Ci, którzy nie potrafią zaakceptować miłości, jaką okazuję, nie mogą kochać innych, jak Ja pokochałem. Przyjęcie przez was mojej bezwarunkowej miłości bez względu na wasze postępowanie, otwiera wam drzwi do prawdziwego kochania innych tak, jak Ja was umiłowałem, a nie na podstawie uczynków.

Drzwi do pełnej jedności otwierają się, gdy prawdziwie wierzysz w Moją miłość i przestajesz ukrywać swoją nędzę przede Mną w obawie przed sądem. Tylko wtedy jesteś w stanie uwolnić innych spod twoich własnych sądów i kochać ich tak jak Ja. Podczas pobytu na ziemi Syn nie osądził nikogo. On po prostu robił i mówił to, co Ja robiłem i mówiłem. Chodzisz w jedności ze Mną, gdy rezygnujesz ze swojego życia, opinii, sądów oraz własnego wyobrażenia miłości, żeby móc przyjąć moją miłość. Największą przeszkodą w chodzeniu ze Mną w jedności jest twój własny osąd i opinia, co, do których myślisz, że są Moje.

Moje dzieci nie pojmują w pełni bezgranicznej miłości, jaką mam dla nich i dla całej ludzkości. Wszystko, co robię, robię z powodu miłości, bo Ja JESTEM miłością. Nawet Mój sąd, który wydaje się brakiem miłości do ludzi jest z powodu miłości.

Nie osądzaj

Wielu ma pojęcie o biblijnej prawdzie, ale nie przyjmuje Mojego punktu widzenia, który jest MOIM sądem. Ja po prostu szukam tych, którzy porzucili swoje własne życie i perspektywy i jak dziecko przyjmują mnie. Jest w tym dziecięce zdanie się na Moją miłość i sądy, w których będę objawiał się im, w nich i przez nich.

Mój Syn nie ukochał rzeczy tego świata i pozostawił cały osąd Mnie. Jego punkt widzenia był taki sam jak Mój, i Jego wyroki również były właściwe. Wiele sądów jest niewłaściwych, ponieważ wielu ukochało rzeczy tego świata. Nie możecie chodzić w jedności ze Mną, jeśli kochacie rzeczy tego świata. Jeśli je kochacie, Moja miłość w was nie jest doskonała a doświadczenie jedności, jaką powinniśmy ze sobą dzielić, jest ograniczone.

Miejsce nawiedzenia jest moją drogą do nawiązania intymnej relacji. Objawiłem wam Siebie poprzez sny, wizje i aniołów, posłanych, żeby was zachęcali, napominali i dyscyplinowali. Wszystko po to, żeby zwrócić waszą uwagę na Mnie. Poznawanie mnie to cel tej podróży. Przychodzicie, żeby poznawać Moje serce i cele, ponieważ przygotowuję was, byście byli jedno ze Mną w jedności miłości. Sny, wizje i anielska pomoc nie odchodzą, po prostu doszliście do miejsca, gdzie trzeba teraz żyć samą intymnością i poznawaniem Mnie. Musicie chodzić w duchu umysłu Chrystusowego znając Moją wolę, serce i myśli w każdej sytuacji. Wasza wola, serce i myśli niech będzie jedno ze Mną.

Kiedy posłałem mojego Syna na świat, chodził w pełnej jedności ze Mną, tak bardzo, że powiedział: “Jeśli widzieliście mnie, i Ojca widzieliście”. Każdy, kto naprawdę wierzy we Mnie ma ten sam potencjał i moc, aby stać się Moim synem. Ci, którzy są prowadzeni przez Mojego Ducha jak Jezus był prowadzony przeze mnie objawią mnie światu tak, jak Jezus objawił. Ci, którzy są prowadzeni przez Mojego Ducha są Moimi synami. W tym miejscu jedności pełnia Mnie, który JESTEM mieszka w was: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Świadek

Wyznaczyłem cię jako jednego z wielu świadków tego, co dzisiaj robię w moich sługach i poprzez nich. Jak powiedziałem, dzień objawienia nadszedł zwyczajnie. Co przekazesz z mojego serca, będzie pobudzało i zachęcało innych do szukania ich przeznaczenia we Mnie. Dary nie odchodzą, ale ten, kto staje się jedno ze mną będzie działać w mierze, jaką uznam za konieczną. Nie rozpoznawaj siebie po darach, w jakie zostałeś wyposażony, Twoja tożsamość jako syna jest we Mnie. Moje serce w Tobie identyfikuje tę tożsamość w innych.pSamo miejsce nawiedzenia i przygotowania nie może otworzyć ci drzwi do jedności ze Mną. Jeśli nie zdecydujesz się zaufać i chodzić ze Mną w jedności, skurczysz się z powrotem do rozmiarów mniejszego światła. Przejdziesz z intymności do przyjaźni, stanu, gdzie wielu, którzy nazywają się moimi naśladowcami, pozostaje. Obecnie powołuję dzieci, które nie będą musiały odbywać podróży z religii do Jedności. One są zrodzone w jedności jako Moi synowie. W rzeczywistości wielu z nich nawet teraz rodzi się poza murami religii do jedności ze Mną, jako że nie widzą tego teraz, będą potrzebowały mądrości jak ty i inni, którzy walczyli o chodzenie w wolności jako synowie. Dla tych z poprzedniego pokolenia, którzy uwierzyli i poddali się mojemu przygotowaniu, pustynna podróż zakończyła się. Ziemia obiecana jest przed tobą i wezmę teraz całą Swoją chwałę”.

 

Kriston Couchey

Źródło: poznajpana.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *