Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. (Marek 16:20).

Demonstracje Jego Mocy

W Hebrajczyków 2:3-4 jest powiedziane: “…to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.”

No cóż, wiemy na pewno, że Bóg chce czynić znaki i cuda, i potwierdzać swoje słowo, ponieważ tak powiedział.

Nie wiem dlaczego pewni chrześcijanie myślą, że są duchowi, kiedy mówią: “Nie potrzebuję znaków ani cudów.” A Jezus właśnie posługiwał się znakami i cudami. Wychodził poza utarte szlaki, żeby mieć pewność, iż Duch Święty będzie miał możliwość potwierdzenia tych słów, które wypowiadał.

Jezus mówił: “Ja jestem chlebem życia” (Jana 6:35) i nakarmił 5000 ludzi. Mówił: “Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (Jana 11:25) i wskrzesił umarłego. Mówił: “Jestem światłością świata” (Jana 8:12) i otworzył oczy niewidomemu. Bóg zawsze chce zrobić to, o czym mówi. Apostoł Paweł powiedział: “…a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc” (1 Koryntian 2:4).

Bóg Mówi – Zwróć Uwagę i Słuchaj

Bóg mówi do nas na wiele sposobów. Mówi przez Biblię, która zawiera Słowo Boże, i mówi przez Ducha Świętego, który przynosi nam życie. Trudno mi było czytać Biblię dopóki Duch Święty jej nie oświecił i nie ożywił. Potem Duch Święty zaczął mówić przez kaznodziejów i proroków.

Pamiętasz co Jezus odpowiedział szatanowi? Powiedział: “Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.'”(Mateusz 4:4). Nie możesz po prostu wziąć jakiegokolwiek wersetu i użyć go – musisz rozeznać, co Bóg mówi do ciebie TERAZ – DZISIAJ. Takie działające Słowo, Słowo z Pisma, które jest ci potrzebne teraz, dzisiaj.

To dlatego tak ważne są znaki i cuda. Są częścią tego, co Bóg czyni i mówi, i powinniśmy zwrócić uwagę na manifestacje Ducha Świętego, ponieważ BÓG MÓWI DO CIEBIE.

Przed laty, pełne najlepszych intencji kościoły chciały głosić Ewangelię w każdy niedzielny wieczór, nawet jeśli zgromadzenie liczyło 50 osób zbawionych co najmniej 20 lat temu. Chociaż to było w Biblii, nie było to Słowo do działania dla tych ludzi. Nie zatrzymali się, aby posłuchać, co Bóg mówi im dzisiaj. Dzięki temu zostaliby doprowadzeni do następnego miejsca, które Bóg miał dla nich. Zamiast tego zostali tam, gdzie byli, “zamrożeni” w czasie.

Kiedy Bóg działa przez swojego Ducha, robi to po to, żeby coś zademonstrować lub o czymś ci powiedzieć. Te znaki i cuda nie są po to, żeby nas zabawić, chociaż muszę powiedzieć, że mogą stanowić pewną rozrywkę, ale powinniśmy je zbadać i słuchać.

Wielu ludzi na spotkaniach (i poza spotkaniami) wydziela różne zapachy. Przez każdy zapach Bóg mówi do ciebie. (Napisałam wspaniałą książkę “The Spiritual meaning of Aromas, flowers, trees and colors – Duchowe znaczenie zapachów, kwiatów, drzew i kolorów”.) Wielu ludzi ma sny i wizje różnych kwiatów, drzew, kolorów etc., i BÓG MÓWI przez wszystkie te rzeczy. Na przykład, zapach truskawek oznacza przyjaźń z Bogiem. Jabłka, tchnienie Ukochanego, które pachnie jak słodkie jabłka – Jezus tcha na ciebie. Mięta – odświeżenie i tak dalej. To jest w mojej książce.

Znaki

Znaki – jeśli głosisz uzdrowienie, Duch Święty będzie uzdrawiał ludzi, ponieważ chce potwierdzać Słowo. Czasami Bóg kogoś namaszcza i używa go jako znaku, żeby coś przekazać.

Pewnego razu kiedy mój mąż David usługiwał na Florydzie, Duch Święty działał wśród ludzi pod koniec spotkania. Pewien mężczyzna przez dłuższy czas leżał na podłodze, niezdolny się poruszać. Próbował się podnieść – prawdopodobnie widziałeś takie sytuacje. Zobaczyłam anioła siedzącego na jego klatce piersiowej. Powiedziałam do tego człowieka: “Bóg nie chce, żebyś wstał dopóki nie usłyszysz tego, co do ciebie mówi.” Po jakiejś chwili usłyszał i anioł się podniósł, a potem wstał także ten człowiek, trochę drżący. Później mi powiedział, że dotychczas myślał, iż moc jego umysłu była tak silna jak moc Boża! No cóż, nie sądzę, żeby nadal tak myślał.

Na tym samym spotkaniu, pewna pani zaczęła biec do tyłu. Biegała tak do tyłu po kościele, wybiegła na zewnątrz i biegała po parkingu. Starsi bardzo mądrze postanowili zaczekać do następnego dnia na wiadomość, co Bóg chciał im przekazać.

Bóg przemówił do nich i powiedział: “Nie posuniecie się do przodu dopóki na powrót nie staniecie się jak dzieci.” David, który był w tym kościele, rozniecił przebudzenie wśród dzieci i młodzieży, wyzwalając namaszczenie. Potem cały kościół dostroił się do działania Ducha Świętego.

Czasami, kiedy głoszę, pojawia się u mnie blokada ramienia i ręki – muszę czekać aż mi się odblokuje, żebym mogła dalej prowadzić spotkanie. Ostatnio, kiedy głosiłam w Gold Coast w Australii, zdrętwiała mi lewa ręka. Mogłam trochę podnieść ramię, ale ręka opadała. Trwało to tak kilka minut, podczas których czekałam co z tego wyniknie.

Potem odczułam jakby moja ręka spoczywała na głowie małego chłopca. Czułam dotyk jego włosów pod moją dłonią. Przypomniałam sobie jak Jezus błogosławił dzieci. Tłumacząc to z oryginału – kładł On ręce na dzieci i namaszczał je. Dzieci też są namaszczone – mają tego samego Ducha Świętego, co dorośli. Mój mąż David zachęca małe dzieci do modlitwy o chorych i cały czas wydarzają się cuda.

Czasami TY stajesz się znakiem i cudem, ale to Bóg przemawia. Słuchaj i patrz – nie pozwól na to, żeby coś cię ominęło. Bóg nie zawsze “mówi” mówiąc. On mówi przez znaki, cuda i rozmaite dary Ducha Świętego.

Błogosławieństwa,

Kathie i David Walters

 

źródło: niezatrzymywalna.wordpress.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *