Wielu ludzi prosi mnie, abym modlił się, aby otrzymali większe objawienie Słowa Bożego. O ile zawsze jest to przywilejem błogosławić innych modlitwą, o tyle bardzo małe jest zrozumienie tego, jak przychodzi objawianie, czy też do kogo przychodzi. Jedną z największych radości naszego życia jest słyszenie Boga. Tutaj nie ma minusów, lecz z udzielaniem jest związany pewien koszt.  

Oto kilka praktycznych wskazówek dla tych, którzy chcą wzrastać w Bożym objawieniu:

 

1.     Bądź jak dziecko. Prostota i pokora serca to kwalifikacje, które niezwykle pomagają w słyszeniu Boga. Natomiast głupim pragnieniem jest chęć bycia przemądrzałym. Wiele osób po długich latach nauki odkrywa, że proste słowo jest często bardzej pełne mądrości. „W tym czasie Jezus odezwał się i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (dzieciom)” (Mt 11:25).

 

2.     Bądź posłuszny temu, co już wiesz. Jezus uczył Swoich uczniów: ”Jeśli kto chce pełnić wolę jego ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówią od siebie” (J 7:17).

„Jeśli kto chce… pozna” – objawienie przychodzi do tego, kto chce wykonywać wolę Boga. Pragnienie posłuszeństwa przyciąga objawienie, ponieważ Bóg jest ostatecznym szafarzem, który inwestuje swoje skarby w dobrą ziemię, którą jest poddane serce.

 

3.     Naucz się biblijnej sztuki kontemplacji. „Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe, rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka” (Ps 77:6). Biblijna kontemplacja to dociekliwa analiza. Podczas, gdy kulty uczą ludzi opróżniania siebie, co ma być sposobem medytacji, Biblia uczy nas, abyśmy napełniali umysły Bożym Słowem. Kontemplacja ma ciche serce i ‚skierowany’ umysł. Kontemplacją jest mielenie słowa z przyjemnością w sercu pełnego dziecięcej ciekawości.

 

4.     Żyj w wierze. Życie w wierze w obszarze obecnego zadania powoduje, że jestem gotowy na więcej. „W których bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2Kor 4:4).  Zwróć uwagę na to, że światło ewangelii przychodzi do tego, kto wierzy. Objawienie przychodzi do tego, kto wyraża wiarę! Żyj zdając sobie sprawę z tego, że Bóg już teraz chce Ci wyjawiać tajemnice (Mt 13:11). Zgodnie z tym proś Go i dziękuj za to czego jeszcze nie masz.

 

5.     Wypracuj w sobie rozumne serce. Rozumne serce ma fundamenty we właściwym miejscu, na których można budować. To jest zasadniczy plan Boga i jego królestwa. Właściwe fundamenty przyciągają budowniczego, aby przyszedł i wznosił na tych podstawach „…dla roztropnego poznanie jest rzeczą łatwą” (Przyp 14:6). Bóg rozdziela nowe poznanie tym, którzy mają podstawowe priorytety na właściwym miejscu. Gdy przychodzi nowe objawienie, serce wie jak je interpretować. Słowo nie jest przyczyną strat, jak ziarno rzucone na niewłaściwą ziemię.

 

6.     Oddaj Bogu swoje noce. Staram się kończyć każdy dzień sercem skierowanym ku niebu i Duchowi Świętemu. Jakie to wspaniałe w ten sposób kłaść się spać. Pieśni nad Pieśniami ujmują to w romantyczny sposób: „Ja spałam, lecz moje serce czuwało” (PnP 5:2). Bóg lubi nawiedzać nas nocami i dawać polecenia, które trudno byłoby otrzymać w ciągu dnia (Job 33:15-16). To pragnienie, aby oddać Bogu sen wypływa w naturalny sposób  z dziecięcego serca. Serca które wie, że na objawienie nie da się zarobić. Proś Pana szczególnie o to, aby usługiwał Ci wizjami i snami w nocy. Gdy już masz wizję czy sen, zapisz je i proś o zrozumienie.

 

7.     Dziel się tym co już otrzymałeś. Nie dopuść, by nie doceniać słowa, które ludzie wezmą, gdy będziesz usługiwał objawieniem. Postawa nieustannego dawania jest miejscem, w którym otrzymujesz jeszcze więcej.

Często też gdy znajdujemy się w sytuacji, gdy „mamy już z głowy” usługiwanie, odkrywamy to, co Bóg włożył nam w nocy. Bóg wyciąga wtedy z głębokości naszych serc to, co jeszcze nie dotarło do świadomości (Przyp. 20:5).

 

8.     Zaprzyjaźnij się z Bogiem. Bóg dzieli się tajemnicami z przyjaciółmi. „Nie nazywam was już sługami, ponieważ sługa nie wie, co czyni pan jego, lecz nazywam was przyjaciółmi, ponieważ to, co słyszałem od Ojca, objawiłem wam” (J 15:15). On objawia wszystko przyjaciołom. Bóg nie tylko chce się dzielić wszystkim, lecz zachęca nas, abyśmy pytali o cokolwiek chcemy. Naucz się słyszeć więcej niż tylko to, czym się dzielisz z innymi. Słuchaj, gdy mówi, lecz mów tylko to, czym On pozwala Ci się swobodnie dzielić. Niektóre rzeczy słyszymy tylko dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi i nie należy tego przekazywać innym.

 

(Z trzeciej książki Bill Johnsona „Dreaming With God” („Śniąc z Bogiem”). Str.: 131-134.)

źródło: poznajpana.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *