Według Piotra to ignorancja powoduje, że wpadamy w nasze poprzednie grzeszne namiętności. Biblia NKJV tłumaczy nam to tak “nie poddawajcie się poprzez własną ignorancję dawnych żądzom”. 

Kontekst jest bardzo ważny

Czy według Rzymian 7 nadal mamy grzeszną naturą? Rozdział 7 jest świetnym rozdziałem, ale niestety nie tak świetnym dla tak wielu, którzy nie chcą czytać rozdziału w kontekście pozostałej części listu do Rzymian i innych listów, które są w Nowym Testamencie.

7 Rozdział listu do Rzymian jest zawsze przytaczany, gdy stwierdzam, że wierzący nie mają grzesznej natury. Chrześcijanie nie są wstanie wyobrazić, jak można czytać ten rozdział w zupełnie inny świetlę. W tym artykule pokażę w jakim kontekście ten rozdział został napisany i zachęcę Cię do świeżego spojrzenia w większym kontekście na wersety 14-25.

Ale najpierw zobaczmy co apostoł Paweł myślał o swojej grzesznej naturze. Osobiście uważam, że Biblia pokazuje nam wystarczająco jasno, chociaż wiele osób wydaje się nie zgadzać, co Paweł myślał na ten temat. Przyjrzyjmy się wersetom w najbliższym otoczeniu 7 rozdziału listu do Rzymian, zaczynając od rozdziału 6.

Śmierć grzesznej natury

Rz 6:1-2 bt ” Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska była pełniejsza? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?”

Rz 6:3 bt ” Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?”

Rz 6:4 bug ” Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia (wkroczyli w nowe życie).”

Rz 6:6 bt ” To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu (już nie jesteśmy niewolnikami grzechu).”

Rz 6:7 bt ” Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu.”

Rz 6:8 br ” Ponieważ zaś współumarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Chrystusem również żyć będziemy.”

Rz 6:11 br ” Tak więc i wy pamiętajcie, że umarliście dla grzechu, ale żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie.”

Rz 6:14 bug ” Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.”

Rz 6:17 br ” Ale Bogu niech będą dzięki za to, że choć byliście kiedyś niewolnikami grzechu, to jednak przylgnęliście [potem] całym sercem do tej nauki, której was powierzono.”

Rz 6:18 bw ” a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości,”

Rz 6:22 bt ” Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne.”

To tylko krótki przykład. Wszystko zaczyna się w Rzymian 4, gdzie Paweł opisuje oblicze starej natury człowieka i przekonuje nas, że stary człowiek nie żyje i jesteśmy zupełnie nowym stworzeniem (2 Kor 5:17). W rozdziałach 4-8 używa antonimów śmierci aż 42 razy. To nie jest zagadnienie, które Paweł tylko niewyraźnie wspomina, ale jest ono ewidentnie w centrum uwagi!

Uwielbiam w jaki sposób Paweł w Kol 2:11 decyduje się dobitnie wyjaśnić nam, że grzeszna natura nie jest częścią nas. Robi to w naprawdę zabawny sposób.

Stwierdza, że grzeszna natura została odcięta w rytuale obrzezki. Wow! Pawle, dziękuję Ci za tak bardzo poetycki obraz. “Patrząc” z punktu myślenia sporej liczby osób (twierdzących, że nadal mamy grzeszną naturę), niestety nie widzę wielu obrzezanych mężczyzn z napletkiem przyklejonym na taśmę! Przepraszam, teraz to ja jestem obleśny.

Od 6 rozdziału listu do Rzymian, Paweł wyraźnie stwierdza, że ​​jesteśmy martwi dla grzechu i powinno być dla nas niemożliwe dalej żyć w grzechu (werset 2). Stwierdza też, że jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości (werset 18).

Więc zapytasz dlaczego się zmagamy? Kiedyś napisałem o tym na moim blogu artykuł pod tytułem “Why do I sin?” Ponieważ niektórzy wydają się mieć trudności ze zrozumieniem tego wpisu, znowu wyjaśnię tą kwestię – mam nadzieję – bardziej szczegółowo.

Żyjemy z łaski przez wiarę

Nasze działania wynikają z naszych przekonań.

Łaska wypływa z wiary.

Rz 4:16 bw ” Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich,”

Rz 5:02 bt ” dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.”

Ef 2:8 bt ” Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:”

Paweł pisze o znaczeniu naszego umysłu także w Liście do Efezjan 4:20-24:

” Otóż wy uczyliście się nie takiego Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni o prawdzie, która jest w Jezusie. Wiecie też, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.”

Paweł twierdzi, że odnawiamy nasze umysły porzucając dawną naturę i ubierając się w nową. Podobnie brzmi to w Rzymian 12:2:

” A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

Nie tylko Paweł tak twierdzi!

Co inni autorzy Nowego Testamentu napisali na ten temat?

Piotr pisze o tym w 1 Piotra 1,13-15 w ten sposób:

” Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości; Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim [waszym] postępowaniu”

Według Piotra to ignorancja powoduje, że wpadamy w nasze poprzednie grzeszne namiętności. Biblia NKJV tłumaczy nam to tak “nie poddawajcie się poprzez własną ignorancję dawnych żądzom”.

Nawet Jakub pisze, że nasza wiara powoduje i stwarza dobre uczynki. W rozdziale 2 co raz stwierdza, że to wiara prowadzi do dobrych uczynków.

Nasza faktyczna walka

To jest główny powód, dla którego Paweł ciągle pisze, by brać nasze myśli w niewolę i odnawiać umysł!

Paweł w 2 Korytian 10:4-5 pisze:

” (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi;”

Wow! To brzmi jakby Paweł szedł na wojnę przeciwko swojemu własnemu umysłowi! Powiedź mi ile demonów lub grzesznych zachowań wspomina w tej wojnie? Są to bardzo znane wersety listu Pawła do Koryntian, w których pisze, jak oczyścić swoje życie. Mimo tego, nie twierdzi by walczyć ze swoim ciałem lub demonami, ale raczej przeciwko swoim myślom!

Tak czy owak, zanim nie przyjrzymy się 7 rozdziałowi listu do Rzymian, nie pozwólcie “wybić się” z własnego toku myślenia poprzez mnogość wersetów o martwej grzesznej naturze i wojnie toczącej się tylko w umyśle.

 

Kontynuacja artykułu:

Na krzyżu umarła nasza grzeszna natura cz.2 – Phil Drysdale

 

 

tłumaczenie: OtwarteNiebo24.pl

źródło: http://www.phildrysdale.com/2011/11/romans-7-did-paul-struggle-with-a-sinful-nature/

 

Kontekst jest bardzo ważny

Czy według Rzymian 7 nadal mamy grzeszną naturą? Rozdział 7 jest świetnym rozdziałem, ale niestety nie tak świetnym dla tak wielu, którzy nie chcą czytać rozdziału w kontekście pozostałej części listu do Rzymian i innych listów, które są w Nowym Testamencie.

7 Rozdział listu do Rzymian jest zawsze przytaczany, gdy stwierdzam, że wierzący nie mają grzesznej natury. Chrześcijanie nie są wstanie wyobrazić, jak można czytać ten rozdział w zupełnie inny świetlę. W tym artykule pokażę w jakim kontekście ten rozdział został napisany i zachęcę Cię do świeżego spojrzenia w większym kontekście na wersety 14-25.

Ale najpierw zobaczmy co apostoł Paweł myślał o swojej grzesznej naturze. Osobiście uważam, że Biblia pokazuje nam wystarczająco jasno, chociaż wiele osób wydaje się nie zgadzać, co Paweł myślał na ten temat. Przyjrzyjmy się wersetom w najbliższym otoczeniu 7 rozdziału listu do Rzymian, zaczynając od rozdziału 6.

Śmierć grzesznej natury

Rz 6:1-2 bt ” Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska była pełniejsza? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?”

Rz 6:3 bt ” Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?”

Rz 6:4 bug ” Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia (wkroczyli w nowe życie).”

Rz 6:6 bt ” To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu (już nie jesteśmy niewolnikami grzechu).”

Rz 6:7 bt ” Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu.”

Rz 6:8 br ” Ponieważ zaś współumarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Chrystusem również żyć będziemy.”

Rz 6:11 br ” Tak więc i wy pamiętajcie, że umarliście dla grzechu, ale żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie.”

Rz 6:14 bug ” Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.”

Rz 6:17 br ” Ale Bogu niech będą dzięki za to, że choć byliście kiedyś niewolnikami grzechu, to jednak przylgnęliście [potem] całym sercem do tej nauki, której was powierzono.”

Rz 6:18 bw ” a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości,”

Rz 6:22 bt ” Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne.”

 

To tylko krótki przykład. Wszystko zaczyna się w Rzymian 4, gdzie Paweł opisuje oblicze starej natury człowieka i przekonuje nas, że stary człowiek nie żyje i jesteśmy zupełnie nowym stworzeniem (2 Kor 5:17). W rozdziałach 4-8 używa antonimów śmierci aż 42 razy. To nie jest zagadnienie, które Paweł tylko niewyraźnie wspomina, ale jest ono ewidentnie w centrum uwagi!

Uwielbiam w jaki sposób Paweł w Kol 2:11 decyduje się dobitnie wyjaśnić nam, że grzeszna natura nie jest częścią nas. Robi to w naprawdę zabawny sposób.

Stwierdza, że grzeszna natura została odcięta w rytuale obrzezki. Wow! Pawle, dziękuję Ci za tak bardzo poetycki obraz. “Patrząc” z punktu myślenia sporej liczby osób (twierdzących, że nadal mamy grzeszną naturę), niestety nie widzę wielu obrzezanych mężczyzn z napletkiem przyklejonym na taśmę! Przepraszam, teraz to ja jestem obleśny.

Od 6 rozdziału listu do Rzymian, Paweł wyraźnie stwierdza, że ​​jesteśmy martwi dla grzechu i powinno być dla nas niemożliwe dalej żyć w grzechu (werset 2). Stwierdza też, że jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości (werset 18).

Więc zapytasz dlaczego się zmagamy? Kiedyś napisałem o tym na moim blogu artykuł pod tytułem Why do I sin?” Ponieważ niektórzy wydają się mieć trudności ze zrozumieniem tego wpisu, znowu wyjaśnię tą kwestię – mam nadzieję – bardziej szczegółowo.

 

Żyjemy z łaski przez wiarę

Nasze działania wynikają z naszych przekonań.

Łaska wypływa z wiary.

 

Rz 4:16 bw ” Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich,”

Rz 5:02 bt ” dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.”

Ef 2:8 bt ” Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:”

 

Paweł pisze o znaczeniu naszego umysłu także w Liście do Efezjan 4:20-24:

 

” Otóż wy uczyliście się nie takiego Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni o prawdzie, która jest w Jezusie. Wiecie też, że trzeba wam wyzbyć się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek ulegania złym pragnieniom. Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

 

Paweł twierdzi, że odnawiamy nasze umysły porzucając dawną naturę i ubierając się w nową. Podobnie brzmi to w Rzymian 12:2:

 

” A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

 

Nie tylko Paweł tak twierdzi!

Co inni autorzy Nowego Testamentu napisali na ten temat?

 

Piotr pisze o tym w 1 Piotra 1,13-15 w ten sposób:

” Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości; Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim [waszym] postępowaniu;”

 

Według Piotra to ignorancja powoduje, że wpadamy w nasze poprzednie grzeszne namiętności. Biblia NKJV tłumaczy nam to tak “nie poddawajcie się poprzez własną ignorancję dawnych żądzom”.

 

Nawet Jakub pisze, że nasza wiara powoduje i stwarza dobre uczynki. W rozdziale 2 co raz stwierdza, że to wiara prowadzi do dobrych uczynków.

 

Nasza faktyczna walka

To jest główny powód, dla którego Paweł ciągle pisze, by brać nasze myśli w niewolę i odnawiać umysł!

 

Paweł w 2 Korytian 10:4-5 pisze:

” (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi;”

 

Wow! To brzmi jakby Paweł szedł na wojnę przeciwko swojemu własnemu umysłowi! Powiedź mi ile demonów lub grzesznych zachowań wspomina w tej wojnie? Są to bardzo znane wersety listu Pawła do Koryntian, w których pisze, jak oczyścić swoje życie. Mimo tego, nie twierdzi by walczyć ze swoim ciałem lub demonami, ale raczej przeciwko swoim myślom!

 

Tak czy owak, zanim nie przyjrzymy się 7 rozdziałowi listu do Rzymian, nie pozwólcie “wybić się” z własnego toku myślenia poprzez mnogość wersetów o martwej grzesznej naturze i wojnie toczącej się tylko w umyśle.

 

Kontynuacja artykułu w przyszłym tygodniu.

 

Komentarze

  1. Zobaczcie, jakim “dziwakiem” był Jan chrzciel, czy ktoś w naszych czasach by mu uwierzył??
    to nie był w pieknych szatach uczony w Pismach czy faryzeusz.Teraz jak słucham Polskich proroków i innych to pękam ze smiechu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *