I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. (Ezechiela 36:26)

Imiona w starożytności miały dużo większe znaczenie niż obecnie. Określały jednocześnie naturę i charakter osoby nazywanej w dany sposób.

Poniżej przedstawiamy, krótki fragment tłumaczący imię Boga jako Świętego Izraela. Podczas osobistej modlitwy można pytać Pana o głębsze znaczenie tego imienia oraz prosić, by Bóg mocniej objawił się w dany sposób w naszym życiu.

IMIĘ:

Tytuł Świętego Izraela – Qedosz Izrael – podkreśla Bożą wyjątkowość, odmienność i tajemniczość. Zawarte jest w nim też wezwanie dla Bożego ludu do uświęcenia się. Izraelici byli „poświęceni” dla Boga, co znaczy, że byli oddzieleni od innych, by Bogu służyć. Wszystkie przepisy Starego Testamentu miały odzwierciedlać Boży charakter lub też objawiać Jego tajemnice i mówić o Mesjaszu.

W Nowym Testamencie Jezus został rozpoznany przez demony, przerażone Jego mocą i czystością – jako „Święty Boży”. Jako wierzący jesteśmy powołani, by odzwierciedlać charakter Chrystusa, by dążyć do takiej samej świętości (1Pt 1:15-16).

KLUCZOWY WERSET:

I przemówił Pan do Mojżesza: Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz. (3 Mojżeszowa 19:1-2)

ZNACZENIE:

Świętość oznacza nie tylko oddzielenie od zła, ale również moc, mądrość, sprawiedliwość. Qedosz – w języku hebrajskim „święty”, znaczy dosłownie „inny” – podkreśla odmienność, odrębność i tajemniczość Boga. W Nowym Testamencie w znaczeniu „święty” najczęściej używa się słowa hagios.

Aby pojąć znaczenie tego imienia, musimy zrozumieć, że świętość jest podstawą Bożej natury. Odnosi się ona nie do jego przymiotów, ale do pełni doskonałości. Bóg przebywa w swojej świętości poza i ponad światem, który stworzył. Rzeczy, czasy, miejsca i ludzie byli uświęcani przez swój związek z Bogiem, np. widzimy to w uświęceniu góry Synaj i przedmiotów z których powstała Arka Przymierza, widzimy to także w rozkazie „Wyjdź ze swojego miasta i spośród swoich krewnych”, który został dany Abrahamowi. W ten sposób zostali też uświęceni izraelici. Podobny rozkaz, by się oddzielić i szukać „przyszłego, trwałego” miasta Boga, dostajemy my (Hebr 13:13-14).

Ważną rzeczą jest, byśmy zdali sobie sprawę z faktu, że świętość Boga nie wyraża się tylko w oddzieleniu od grzechu, ale również w Jego absolutnej wrogości wobec niego. Składając siebie w ofierze za nasze grzechy, Chrystus stał się pomostem ponad przepaścią oddzielającą ludzi od Boga. Wierzący są powołani do świętości i mogą się stać naśladowcami Jezusa dzięki łasce Ducha Świętego.

Należy zwrócić uwagę na formę „nie będziesz…” używaną przy nadawaniu przykazań w Starym Testamencie. Sugeruje ona jednocześnie obietnicę – gdy oddamy nasze życie Bogu i będziemy Go słuchać („Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg wasz Pan, jeden jest” – V Mojż 6:4), to wówczas poprowadzi on nas do świętości, w której nie będziemy łamać pewnych zasad (np. „nie będziesz kradł”). Jeżeli ta prawda nie działa w naszym życiu, warto przemyśleć, czy naprawdę jesteśmy Bogu oddani i czy w pełni Mu ufamy.

PEŁNE WERSETY DO ROZWAŻENIA:

Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. (V Mojżeszowa 6:4-5)

I przemówił Pan do Mojżesza: Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz. Niechaj każdy czci swoją matkę i swego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (…) A gdy będziecie żąć zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim.

Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego.

Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan.

Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał.

Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika.

Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego; Jam jest Pan.

Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie; nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego.

Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan.

Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. (III Mojż 19:1-4; 9-18)

Wreszcie otrzymujemy obietnicę:

I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. (Ezechiela 36:26)

JAK MOŻNA SIĘ MODLIĆ?

Rozważ wersety powyżej, zastanów się też nad Izajasza 6:1-7

Uwielbiaj, wychwalaj Boga za Jego doskonałą świętość. Za to, że jest hojny, uczciwy, prawdomówny, sprawiedliwy, kochający.

Dziękuj Bogu za to, że w Chrystusie dał Ci moc, byś stał się święty.

Możesz wyznać Mu grzechy – i wyznać jako grzech tolerancję pewnych złych zachowań, które stają się dla Ciebie nawykami.

Proś Boga, aby pomógł Ci dostrzec wartość życia w świętości.

 

Opracowanie: otwarteniebo24.pl

Na podstawie: notatek własnych oraz książki „Modlitwa Imionami Boga” Ann Spangler

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *