To nie my wybraliśmy Boga, ale to Bóg wybrał nas i zapieczętował nas swoją miłością. Powinna nami kierować jego gorliwa miłość objawiona w Chrystusie. Wybierając nade wszystko miłość, pozwalamy by nasze serce było zniewolone przez niezwykle prawdziwą pasje Ojca. Nasza relacja z Bogiem oparta jest na tym, co On uczynił dostępnym dla nas w Chrystusie.

Za każdym razem, kiedy rozmawiamy o uczynkach odnośnie naszej relacji z Bogiem, głównie skupiamy się na naszej tożsamości i samoocenie (które często budujemy na naszym dokonaniach –dop. tłumacza). Zawsze można stwierdzić, którzy chrześcijanie pochodzą ze duchowo zubożałej tradycji, ponieważ działają oni w taki sposób jak świat, a nie zgodnie ze wzorcami Królestwa.

Wielu chrześcijan zachowuje się tak, jakby fakt, że znaleźli się w Chrystusie – ich bycie w Chrystusie – nie miało żadnego znaczenia, jeśli chodzi o uczucia Boga do ich osoby. (Uważają, że) wszystko co otrzymują przychodzi do nich dzięki temu, jak żyją, a nie z Łaski i ich obecności w Chrystusie. Mają niewielkie, lub żadne, zrozumienie „łaski, w której trwamy” (Rzym 5:2).

Być kochanym przez Boga jest wszystkim. Stawanie się Umiłowanym Boga jest główną częścią naszego życia i podróży. Nikt tak nie kocha nas jak Bóg, nikt nas tak nie rozumie jak Bóg, nic nie może oddzielić nas od tej miłości, ponieważ Jego miłość nigdy nie słabnie.

Ojciec udzielił nam podwójnej miary. Nie tylko jesteśmy w Chrystusie, lecz również Chrystus jest w nas, wzbudzając w nas oczekiwanie chwały. Jeśli nasza tożsamość jest mocno zakorzeniona w tym, kim jest Chrystus w nas i dla nas, mogą dziać się wspaniałe rzeczy. Rozpadają się warownie, umysły są odnawiane, nasz duch odbudowywany i nasze życie przemieniane.

Jest pewne moje nauczanie, które nazwałem „Remodeling” („Przemienianie”) z serii „Art Of Thinking Brillantly”. Doprowadzam w nim ludzi do takiego sposobu myślenia o ich sytuacjach życiowych, by było zgodne z Bożymi myślami. Gdy zmieniamy nasze postrzeganie życia, by było zgodne ze świadomością Chrystusa w nas, wtedy otwiera się przed nami całkowicie inny poziom relacji z Bogiem. Na przykład, gdy „uważamy siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga” (Rzym. 6:11), coś musi się zmienić w osobistym postrzeganiu naszej osoby. Przemiana myślenia jest sposobem naprawiania i odbudowania naszego umysłu, by umożliwił nam otworzyć się na Boga w Jego pełni.

Jedna z moich ulubionych konferencji została nazwana „Brakujący kawałek” (zobacz wideo po polsku). Jest to prawdopodobnie jedno z najlepszych nauczań, jakie zrobiłem na temat miłości Bożej. Jedno pełne mocy przesłanie pt.: „Łącząc się z Bożą pasją” dotyczy naszego powrotu do pierwszej miłości. Jest to miłość, która istniała przed Księgą Rodzaju 1:1. Jest to miłość między Ojcem i Synem. Potrzeba miłości Boga do Boga, ponieważ wyłącznie Bóg może kochać Boga całkowicie. Wszystko, co dajemy Bogu, musi najpierw od Boga pochodzić (1Jana 4:19). Życie w Chrystusie to nauka otrzymywania od Boga. Żadne dokonania, uczynki nie są potrzebne. Schematem Królestwa jest to, że wszelkie nasze doświadczenia biorą się z tego, kim Bóg chce być dla nas.

Nie stajemy się nowym człowiek (stworzeniem) poprzez zmianę swojego zachowania. Odkrywamy osobę, którą już jesteśmy w Chrystusie i tak się zachowujemy. Bycie odnowionym do Pierwszej Miłości oznacza powrót do stylu życia, który pozwala Ci być cudownie kochanym! A więc potrzebujemy pokutować ze skupiania się na swoich własnych czynach, by być przywróconym do życia opartego na Bożej pasji do nas!

Wybieranie Pierwszej Miłości powinno oznaczać dla nas wszystko. (Właściwe) miejsce startu jest gwarancją (dobrego) wyniku końcowego. Przebywanie w Bożej miłości oznacza, że wybieramy dla siebie to, co Bóg już wybrał dla nas. Musimy zawsze wybierać, by być Umiłowanymi, a wtedy wszystkie korzyści płynące z Bożej pasji do nas pomogą nam uwalniać tych wszystkich, którzy nas otaczają.

źródło: patheos.com

oparte na tłumaczeniu ze strony: poznajpana.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *