Różnice pomiędzy uwielbieniem tradycyjnym, a uwielbieniem proroczym.

 

Uwielbienie tradycyjne – Uwielbienie jest określane przez to, co robimy, tzn. przez nasze rozmaite formy ekspresji oraz sposoby uwielbienia. Wiele osób ma wrażenie, że chwała jest wyrażana przez szybkie piosenki, a uwielbienie (oddawanie Bogu czci) poprzez wolne piosenki.

Prorocze uwielbienie – Uwielbienie jest określane przez to, co robi Pan. Chwała łączy w sobie wszelkie formy ekspresji tego, co On zrobił, co robi obecnie i tego, co zrobi. Uwielbienie (oddawanie czci) jest naszą odpowiedzią na Jego manifestującą się obecność.

Uwielbienie tradycyjne – Tylko mała garstka osób – ci na podium (pastorzy, muzycy, grupa uwielbienia) – działają jako usługujący na nabożeństwie.

Prorocze uwielbienie – Całe zgromadzenie jest świętym, królewskim kapłaństwem. Każda osoba na nabożeństwie ma uczestniczyć w spotkaniu i odpowiada za służbę Panu.

Uwielbienie tradycyjne – Nasza denominacja określa sposób, w jaki uwielbiamy Boga. Ma także określone pomysły na temat form uwielbienia..

Prorocze uwielbienie – Słowo Boga jest tu naszym przewodnikiem i podstawą dla całej struktury uwielbienia oraz wszelkich form uwielbienia.

Uwielbienie tradycyjne – Jest mało zmian stylu muzycznego i repertuaru, bądź też nie ma wcale żadnych zmian przez lata.

Prorocze uwielbienie – Muzyka i piosenki, które śpiewamy są postrzegane jako ewoluujące wzmocnienie tych rzeczy, które pokazuje nam Pan, dlatego też uwielbienie ciągle się zmienia.

Uwielbienie tradycyjne – Aby zgromadzenie uczestniczyło w uwielbieniu, ludzie nie muszą w żaden sposób dojrzewać. Od lidera i grupy uwielbienia wymaga się tylko tyle, by byli dobrymi artystami.

Prorocze uwielbienie – Prorocze uwielbienie jest możliwe tylko wtedy, gdy zgromadzenie ciągle rozwija się w dojrzały sposób i wzrasta na podobieństwo Chrystusa. Grupa uwielbienia i zespół muzyczny mają rozwijać się w poruszaniu się w Bożej Obecności i nosić namaszczenie prorocze na swoim życiu.

Uwielbienie tradycyjne – Uwielbienie jest doświadczeniem indywidualnym.

Prorocze uwielbienie – Uwielbienie nie kończy się na indywidualnym doświadczeniu, ale musi się stać wspólną podróżą zgromadzenia.

 

opracowane przez Johna Eckhardta na podstawie nauczania Vivien Hibbert, opublikowane na tablicy służby

tłumaczenie: otwarteniebo24.pl

 

Komentarze

 1. Bardzo cielesne i tendencyjne zestawienia.
  Termin “proroczego uwielbienia” jest abstrakcyjnym wytworem neocharyzmatycznej teologii. A samo uwielbienie to coś więcej, niż tylko muzyczna część nabożeństwa… to coś więcej, niż tylko jakiś czas zgromadzenia…

 2. Bardzo cielesne i tendencyjne zestawienia.
  Termin “proroczego uwielbienia” jest abstrakcyjnym wytworem neocharyzmatycznej teologii. A samo uwielbienie to coś więcej, niż tylko muzyczna część nabożeństwa… to coś więcej, niż tylko jakiś czas zgromadzenia…

 3. Komentarz bardzo arogancki i celujący szeroko we wszystko, co charyzmatyczne. Termin “prorocze uwielbienie” zaczerpnięty jest z psalmów i innych wzmianek o królu Dawidzie, a także Asafie, Hemanie i Jedutunie, którzy “prorokowali na instrumentach” lub też służyli Bogu poprzez grę “w natchnieniu” na różnych instrumentach oraz innych wzmianek o prorokach w natchnieniu w towarzystwie instrumentów. Choć faktycznie uwielbienie nie dotyczy tylko gry.

 4. “Komentarz bardzo arogancki i celujący szeroko we wszystko, co charyzmatyczne.”

  Arogancki? Jeśli ktoś to tak odebrał, to przepraszam, ale piszę o faktach i bez niepotrzebnych emocji 🙂
  Natomiast nieładnie imputować komuś nieprawdziwe motywacje… w ogóle nie jest rzeczą uprzejmą imputowanie czegokolwiek.
  Moja wypowiedź celuje w zbiór półprawdziwych twierdzeń, pomieszanych na dodatek z prawdziwymi i fałszywymi twierdzeniami, zawartymi w tym artykule. Czy może nawet nie w same twierdzenia czy ich autora – lecz treść.
  Jeśli się komuś to nie podoba – to już nie moja wina :/

 5. A “natchnienie” – co to znaczy? Trans, wyjście poza ciało – jak w niektórych religiach pogańskich?
  Niestety, przykre, że niektóre rzeczy w chrześcijaństwie bardzo różnie się definiuje. Pytanie jest jeszcze o prawdziwość tych definicji…

  Postmodernizm – to dlatego różnie definiujemy różne rzeczy. Także w chrześcijaństwie.

 6. “Prorokowanie na instrumentach”? Owszem, muzyka również może zwiastować Słowo Boże. Bo właśnie w prorokowaniu o zwiastowanie Słowa Bożego chodzi – a nie o jakieś wypowiadanie czegoś w transie i dodawanie do tego “tak mówi p/P/an”.
  Jednak nie o to chodzi w prorokowaniu. Pismo również nic KONKRETNIE nie wspomina o takim terminie, jak “prorocze uwielbienie”, zaś ap. Paweł wystarczająco zrozumiale definiuje jego sedno w Nowym Przymierzu.

 7. Komentarz bardzo arogancki i celujący szeroko we wszystko, co charyzmatyczne. Termin “prorocze uwielbienie” zaczerpnięty jest z psalmów i innych wzmianek o królu Dawidzie, a także Asafie, Hemanie i Jedutunie, którzy “prorokowali na instrumentach” lub też służyli Bogu poprzez grę “w natchnieniu” na różnych instrumentach oraz innych wzmianek o prorokach w natchnieniu w towarzystwie instrumentów. Choć faktycznie uwielbienie nie dotyczy tylko gry.

 8. Muzyka wpływa na emocje.
  Prorokowanie również może wpływać na emocje (bo to spontaniczne zwiastowanie Słowa pod wpływem poruszenia Bożego), ale nie o to w nim chodzi.
  Zdarzało mi się zarówno słuchać, jak i zwiastować w konwencji, którą można by nazwać “proroczą” – ale szczerze mówiąc chodziło wtedy bardziej o przekazanie czegoś właściwiej osobie we właściwym czasie – a nie grę na emocjach w ustalonych ramach.
  Uwielbienie muzyką, w pieśniach i proroctwo to dwie różne służby, dwa obdarowania, dwie posługi, dwie drogi.
  Można je łączyć na tyle, o ile pozwala Pismo i miłość bliźniego.

  Natomiast tworzenie takich “fuzji” jak “prorocze uwielbienie”, to już jedynie tworzenie nowych teologicznych nadbudówek, jedynie dzielących wierzących w Jezusa Chrystusa.

 9. “Komentarz bardzo arogancki i celujący szeroko we wszystko, co charyzmatyczne.”

  Arogancki? Jeśli ktoś to tak odebrał, to przepraszam, ale piszę o faktach i bez niepotrzebnych emocji 🙂
  Natomiast nieładnie imputować komuś nieprawdziwe motywacje… w ogóle nie jest rzeczą uprzejmą imputowanie czegokolwiek.
  Moja wypowiedź celuje w zbiór półprawdziwych twierdzeń, pomieszanych na dodatek z prawdziwymi i fałszywymi twierdzeniami, zawartymi w tym artykule. Czy może nawet nie w same twierdzenia czy ich autora – lecz treść.
  Jeśli się komuś to nie podoba – to już nie moja wina :/

 10. “Prorokowanie na instrumentach”? Owszem, muzyka również może zwiastować Słowo Boże. Bo właśnie w prorokowaniu o zwiastowanie Słowa Bożego chodzi – a nie o jakieś wypowiadanie czegoś w transie i dodawanie do tego “tak mówi p/P/an”.
  Jednak nie o to chodzi w prorokowaniu. Pismo również nic KONKRETNIE nie wspomina o takim terminie, jak “prorocze uwielbienie”, zaś ap. Paweł wystarczająco zrozumiale definiuje jego sedno w Nowym Przymierzu.

 11. A “natchnienie” – co to znaczy? Trans, wyjście poza ciało – jak w niektórych religiach pogańskich?
  Niestety, przykre, że niektóre rzeczy w chrześcijaństwie bardzo różnie się definiuje. Pytanie jest jeszcze o prawdziwość tych definicji…

  Postmodernizm – to dlatego różnie definiujemy różne rzeczy. Także w chrześcijaństwie.

 12. Muzyka wpływa na emocje.
  Prorokowanie również może wpływać na emocje (bo to spontaniczne zwiastowanie Słowa pod wpływem poruszenia Bożego), ale nie o to w nim chodzi.
  Zdarzało mi się zarówno słuchać, jak i zwiastować w konwencji, którą można by nazwać “proroczą” – ale szczerze mówiąc chodziło wtedy bardziej o przekazanie czegoś właściwiej osobie we właściwym czasie – a nie grę na emocjach w ustalonych ramach.
  Uwielbienie muzyką, w pieśniach i proroctwo to dwie różne służby, dwa obdarowania, dwie posługi, dwie drogi.
  Można je łączyć na tyle, o ile pozwala Pismo i miłość bliźniego.

  Natomiast tworzenie takich “fuzji” jak “prorocze uwielbienie”, to już jedynie tworzenie nowych teologicznych nadbudówek, jedynie dzielących wierzących w Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *