Różnice pomiędzy uwielbieniem tradycyjnym, a uwielbieniem proroczym.

 

Uwielbienie tradycyjne – Uwielbienie jest określane przez to, co robimy, tzn. przez nasze rozmaite formy ekspresji oraz sposoby uwielbienia. Wiele osób ma wrażenie, że chwała jest wyrażana przez szybkie piosenki, a uwielbienie (oddawanie Bogu czci) poprzez wolne piosenki.

Prorocze uwielbienie – Uwielbienie jest określane przez to, co robi Pan. Chwała łączy w sobie wszelkie formy ekspresji tego, co On zrobił, co robi obecnie i tego, co zrobi. Uwielbienie (oddawanie czci) jest naszą odpowiedzią na Jego manifestującą się obecność.

Uwielbienie tradycyjne – Tylko mała garstka osób – ci na podium (pastorzy, muzycy, grupa uwielbienia) – działają jako usługujący na nabożeństwie.

Prorocze uwielbienie – Całe zgromadzenie jest świętym, królewskim kapłaństwem. Każda osoba na nabożeństwie ma uczestniczyć w spotkaniu i odpowiada za służbę Panu.

Uwielbienie tradycyjne – Nasza denominacja określa sposób, w jaki uwielbiamy Boga. Ma także określone pomysły na temat form uwielbienia..

Prorocze uwielbienie – Słowo Boga jest tu naszym przewodnikiem i podstawą dla całej struktury uwielbienia oraz wszelkich form uwielbienia.

Uwielbienie tradycyjne – Jest mało zmian stylu muzycznego i repertuaru, bądź też nie ma wcale żadnych zmian przez lata.

Prorocze uwielbienie – Muzyka i piosenki, które śpiewamy są postrzegane jako ewoluujące wzmocnienie tych rzeczy, które pokazuje nam Pan, dlatego też uwielbienie ciągle się zmienia.

Uwielbienie tradycyjne – Aby zgromadzenie uczestniczyło w uwielbieniu, ludzie nie muszą w żaden sposób dojrzewać. Od lidera i grupy uwielbienia wymaga się tylko tyle, by byli dobrymi artystami.

Prorocze uwielbienie – Prorocze uwielbienie jest możliwe tylko wtedy, gdy zgromadzenie ciągle rozwija się w dojrzały sposób i wzrasta na podobieństwo Chrystusa. Grupa uwielbienia i zespół muzyczny mają rozwijać się w poruszaniu się w Bożej Obecności i nosić namaszczenie prorocze na swoim życiu.

Uwielbienie tradycyjne – Uwielbienie jest doświadczeniem indywidualnym.

Prorocze uwielbienie – Uwielbienie nie kończy się na indywidualnym doświadczeniu, ale musi się stać wspólną podróżą zgromadzenia.

 

opracowane przez Johna Eckhardta na podstawie nauczania Vivien Hibbert, opublikowane na tablicy służby

tłumaczenie: otwarteniebo24.pl