Często słysząc, że powinniśmy powrócić do naszej “pierwszej miłości” wraz wersetami z Apokalipsy 2:4-5 skierowanymi do Efezjan: “Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz.” doszedłem do wniosku.. 

…że niemożliwym jest odzyskać “pierwszą miłość” przez nasze własne wysiłki. Niemożliwym jest powrócić na “szczyt” z naszej własnej siły. Oczywiście możesz próbować, ale całkiem możliwe zakończy to się tym, że będziesz coraz bardziej zmęczony, wypalony, sfrustrowany. Prawdopodobnie też będziesz czuł się coraz bardziej potępiony, dlatego bo nie jesteś w stanie odnowić swojej “pierwszej miłości”.

 

Wiesz co? Zamiast tego całego próbowania i starania się po prostu bądź spokojny i wiedz, że On jest Bogiem. Po osiągnięciu tego miejsca ciszy i spokoju, “uderzy” Cię objawienie, że to On pierwszy Ciebie umiłował.

 

” My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.”

1 Jana 4:19

 

Pozwól mu by On pierwszy objawił swoją miłość!

Naszą “pierwszą miłością” jest jego miłość do nas!

 

To On pierwszy podziwiał Cię. To on pierwszy znał i On nadal bardzo dobrze Ciebie zna.

 

” Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.”

Jeremiasz 1:5

 

Pierwsze myśli o Twoim życiu? Jego.

On pierwszy zaplanował Twoje życie. On pierwszy marzył byś się rozwijał i osiągał sukces.

 

” Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was – wyrocznia Pana – zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.”

Jeremiasz 29:11

 

Pierwszy moment nadziei dla Ciebie?

Nie byłoby Ciebie na świecie, gdyby On pierwszy nie życzył sobie byś istniał!

 

Rozkoszujesz/radujesz się Panem? Zgadnij co. On pierwszy na samą myśl o Tobie był pełen radości! I kiedy Ciebie stworzył, nie był zawiedziony.

 

” Pan i Bóg twój jest u ciebie, On, Mocarz, co ci ocalenie niesie. On sam cieszy się i raduje tobą, i znów odnawia swą miłość ku tobie. Z powodu ciebie cieszy się i raduje, tak jak ktoś cieszy się w dzień wielkiego święta.”

Sofoniasz 3:17

 

Kochamy śpiewać o podnoszeniu Boga wysoko i sadzaniu go na tronie. Słuchaj, zanim Ty kiedykolwiek zaśpiewałeś jedną z tych pieśń uwielbienia “sadzającego Boga na tronie”, On pierwszy podniósł i posadził Cię na tronie w Niebiosach.

 

” i wraz z nim [nas] wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie”

Efezjan 2:6

 

Twoje zaproszenie Boga do serca? Ty wpierw wyszedłeś z jego.

Zanim byłeś jeszcze tego świadomy, On był pierwszy z Tobą.

 

Ale czekaj. Przecież to Ty pierwszy w niego uwierzyłeś. Też nie. To On pierwszy uwierzył w Ciebie i dał Ci tą wiarę w darze!

 

” innemu jeszcze[dany jest] dar wiary w tymże Duchu”

1 Koryntian 12:9

” Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.”

Galacjan 3:23-25

 

Twoje wykrzykiwanie jego imienia z dachów? Bóg zrobił to już dawno temu.

 

” Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!”

Izajasz 43:1

 

Domyślam się co teraz myślisz. Pewnie: “To My pierwsi pozwoliliśmy mu przyjść na nasze wydarzenia kościelne.” Hmmm, myślę, że to On pierwszy dał nam pozwolenie by żyć w wszechświecie, który On stworzył.

 

Mówi się nam, żeby patrzeć na krzyż, ale i tak to On pierwszy patrzył z krzyża na Ciebie. To On pierwszy spoglądał na Ciebie, a jeszcze zanim mógł Ciebie oglądać, myślał o Tobie.

 

Powiesz: “Tak, zgadza się, ale to akurat ja pierwszy muszę służyć Panu!” Ale czekaj. Czy to nie On przyszedł by Ci pierwszy usłużyć?

 

” tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.”

Mateusz 20:28

 

Tak, ale z powiesz, że to my mamy pierwsi wyrzeknąć się siebie na ołtarzu uwielbienia. Świetnie, Możemy zainspirować się Chrystusem, który pierwszy ogołocił samego siebie i stał się nikim, abyś był mógł być napełniony Jego pełnią.

 

” lecz [przeciwnie] wyzbył się wszystkiego, co Boskie, pojawił się w postaci sługi. Stał się podobnym do ludzi i – zgodnie z tym, czym był na zewnątrz – został uznany za człowieka.”

Filipian 2:7

 

” gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności”

Kolosan 2:9-10

 

Mówisz, że chcesz zwyciężyć dla Pana? To znaczy, że zamierzać osiągnąć zwycięstwo, którego Bóg nie mógł pierwszy osiągnąć. Które zatem to jest zwycięstwo?

 

” rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.”

Kolosan 2:15

 

Nie tylko jest On Pierworodnym wobec każdego stworzenia i w Nim zostało wszystko stworzone, ale w Nim też wszystko ma swoje istnienie.

 

” On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.”

 Kolosan 1,15-17

 

On ma wszystko pod kontrolą, więc pozostaw już strach i po prostu odpoczywaj w jego wolności.

 

On jest Pierwszy i Ostatni, Alfa i Omega, Początek i koniec. Niech obudzi w Twoim sercu miłość jego “pierwsza miłość”. Niech zaniesie Cię na wyżyny.

 

Philip Smith

źródło: oiloftheovercomer.com 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *