Jezus sugeruje, że kluczem do Jego (Bożego) życia jest trwanie w miłości Ojca. On nie mógłby znieść okrutnych uwag i skrajnie trudnych okoliczności, gdyby nie trwał w przekonaniu o miłości Ojca. 

„Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego (..) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.”

Jan 15:9-10,12

Ciągle trudno nam jest uwierzyć w to, że Ojciec kocha nas tak samo jak kocha swego syna Jezusa. Bylibyśmy raczej skłonni przyjąć to, że on kocha nas tylko trochę, tylko dlatego że zostaliśmy poleceni przez Jezusa. Sama myśl o tym, że Bóg Ojciec kocha nas tak samo jak Jezusa, wykracza poza nasze możliwości pojmowania. Ale to są Jego słowa. Jeśli je ignorujemy, obrażamy Go. Jeśli żyjemy z poczuciem fałszywej pokory, która chce być kochana tylko trochę, zaprzeczamy łasce Bożej.

Jezus sugeruje, że kluczem do Jego (Bożego) życia jest trwanie w miłości Ojca. On nie mógłby znieść okrutnych uwag i skrajnie trudnych okoliczności, gdyby nie trwał w przekonaniu o miłości Ojca. Zdecydował się nie przejmować i nie wierzyć swoim uczuciom czy opinii innych ludzi, jeśli tylko były one sprzeczne z faktem, że Ojciec kochał Go bezwarunkowo. Pan mówi nam, że teraz my musimy trwać w taki sam sposób. Trwamy w tej miłość tylko wtedy, gdy zachowujemy Jego przykazania tak, jak Jezus zachowywał przykazania Ojca.

Jakie przykazania? Czy jest tutaj mowa o tych dziesięciu wspomnianych w Księdze Wyjścia? Czy odnosi się do setek praw, które Żydzi dodali do oryginalnych Dziesięciu? Co przykazano Jezusowi? Trwanie w Bożej miłości.
Mamy żyć zgodnie z Jego słowami, które uczą nas, tego co On zrobił, aby wynieść nas do godności synów Bożych. Nie są to przykazania dane po to, aby motywować nas do bardziej czystego i religijnego życia, lecz są to przykazania, które pouczają nas, w jaki sposób mamy dostęp do łaski. Łaski, która w jedności z Chrystusem należy do nas.

We wcześniejszych wersetach Jezus powiedział, że wszystkie przykazania można streścić w tym jednym: „Kochaj Boga i kochaj innych”, a tutaj, w tym wersecie objawia, jak można to zrobić. Jeśli mamy świadomość przywileju, jakim jest być przyłączonym do Krzewu Winnego, wtedy pozwalamy na to, aby Jego życie płynęło przez nas. Wtedy naprawdę kochamy Boga z całego serca i bliźnich jak samych siebie.

Już zostaliśmy wyposażeni w miłość z wysokości, która nas uwalnia do wykonywania tego, czego nie byliśmy w stanie nigdy wykonać poza Krzewem Winnym.

 

Dudley Hall

źródło: poznajpana.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *