Wzrastaj stopniowo przez Jego Łaskę, czyli jak Duch Święty prowadzi nas w naszym powołaniu dzięki prawdziwej Łasce Bożej

„Zawierzamy Jezusowi w rzeczach, których nie jesteśmy w stanie sami zrealizować. Gdybyśmy mogli je zrobić własną mocą, nie byłoby potrzeby zwracania się do Pana. Naszą rzeczą jest wierzyć, a Jego rzeczą jest stworzyć w nas nowe życie”. Nie myśl: „Powinienem być bardziej dojrzały duchowo”. To nieprawda. To sprawi, że poczujesz się potępiony i pozbawi cię twojej duchowej siły. Zatrzymaj się i módl się: „Duchu Święty, gdzie się znajduje w tej chwili (wskaż mi mój poziom duchowej dojrzałości)”?

„Jesteśmy przemienieni tak, jak Mesjasz, nasze życie stopniowo staje się jaśniejsze i piękniejsze, gdy Bóg wchodzi do naszego życia i stajemy się podobni do Niego” – 2 Kor 3:18, tłum. z The Message Bible.

Zanim Jezus poszedł na krzyż, powiedział kluczowe słowa o Duchu Świętym: „Mam wiele rzeczy, które chcę wam powiedzieć, ale nie możecie ich teraz zrozumieć. Kiedy zaś przyjdzie Przyjaciel, Duch Prawdy, weźmie was ze rękę i wprowadzi we wszelką prawdę…” (Jana 16:12-13 The Message).

Skoro Jezus wie wszystko, to mógł podzielić się wieloma prawdami ze swoimi uczniami. Wiedział jednak, że nie potrafiliby Go zrozumieć. Potrzebowali czasu, aby urosnąć. Gdy umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, Ojciec posłał Swojego Ducha, by pomógł nam wzrastać stopniowo poprzez Jego łaskę.

Czy dobry rodzic oczekuje od swojego noworodka, że ten zrozumie mnożenie, albo że maluch będzie wiedział jak rozliczyć podatek? Nie. Podobnie Duch Święty czeka, aż będziemy mieli wystarczający wzrost do zrozumienia prawd, które chce nam przekazać. Nie tylko wprowadza nas we wszelką prawdę o Piśmie Świętym, ale również o nas, naszych dzieciach, zdrowiu, okolicznościach i wielu innych sprawach.

Według Słowa Bożego wzrastamy (stajemy się jak Jezus) z jednego poziomu wiary i chwały na drugi. Udział w tym procesie mamy my sami, jak również Duch Święty. Rozważ uważnie:

List do Filipian 1:6: mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.

List do Filipian 2:12-13: Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.

1 List do Tesaloniczan 5:23-24: A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.

i List do Hebrajczyków 13:20-21: A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Co Duch objawia ci w tych wersetach o wzrastaniu w Chrystusie? Czy widzisz powtarzający się temat?

Najsłynniejszy angielski kaznodzieja drugiej połowy XIX wieku, Charles H. Spurgeon, pisał na wiele tematów, również o Duchu Świętym i duchowym wzroście. Powiedział:

„Zawierzamy Jezusowi w rzeczach, których nie jesteśmy w stanie sami zrealizować. Gdybyśmy mogli je zrobić własną mocą, nie byłoby potrzeby zwracania się do Pana. Naszą rzeczą jest wierzyć, a Jego rzeczą jest stworzyć w nas nowe życie”.

Nie myśl: „Powinienem być bardziej dojrzały duchowo”. To nieprawda. To sprawi, że poczujesz się potępiony i pozbawi cię twojej duchowej siły. Zatrzymaj się i módl się: „Duchu Święty, gdzie się znajduje w tej chwili (wskaż mi mój poziom duchowej dojrzałości)”? Co do ciebie mówi?

 

źródło: fragment książki “Duch Święty”, John Bevere, wyd.: Instytut Wydawniczy Compassion, więcej info tutaj.

opracowanie: otwarteniebo24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *