Jednym ze sposobów rozróżniania poszczególnych głosów jest określenie charakteru (natury) oraz motywacji mówiącego. Wbrew wszelkim opiniom słyszenie Bożego głosu i poczucie pewności, że to naprawdę Pan, jest możliwe. Pismo Święte mówi:„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.” (Jana 10:1-5) 

Przeżyłam z ludźmi przychodzącymi do mnie po pomoc wiele cudownych doświadczeń, w trakcie których mogli oni na nowo odkrywać, że znają Boży głos. Czasami martwiłam się, co się stanie, gdy spotkam osobę, która jest wyjątkiem od tej reguły. Albo co będzie, jeśli poznam kogoś, kto naprawdę nie potrafi słuchać Boga. Kiedy nasza służba zaczęła się rozwijać i przyciągać różnego rodzaju ludzi, musiałam zmierzyć się z kolejnym lękiem. Czy ktoś, kto wcześniej był zaangażowany w filozofię New Age, będzie w stanie słyszeć Boga czy też zwiodą go „przewodnicy duchowi”? A co z dziećmi? Czy słyszą? A ludzie niewierzący? W końcu postanowiłam zaufać Panu Bogu, że dotrze do wszystkich osób, które do nas przyjdą z pragnieniem usłyszenia Boga. Poniżej przedstawiam kilka historii pochodzących z mojego własnego doświadczenia.

Kiedy uczyłam słuchania Bożego głosu pewną kobietę, która wcześniej była głęboko zaangażowana w filozofię New Age, z jej ust padł następujący komentarz: „Przecież ten głos pochodzi z mojego dzieciństwa!” [czyli, że ten głos słyszała już wcześniej, ale w dzieciństwie – przyp. red.]. „Skąd wiesz, że to Bóg, a nie coś innego?” – zapytałam. Kobieta odpowiedziała, że bardzo łatwo to odróżnić. Postanowiłam więc potem zadzwonić do wierzącej przyjaciółki, która nawróciła się z uprawiania czarów, i zapytać ją, w jaki sposób odróżnia głos Pana Boga od głosu demona. Wyjaśniła mi, że te dwa głosy mają zupełnie inny charakter. Boży głos jest kojący i wyciszający, natomiast głosy demoniczne napierają, wymagają, hipnotyzują i mówią wszystkie naraz.

Zauważyłam, że dzieci bardzo szybko odróżniają głos Jezusa, ponieważ często Go słyszą. Jeśli potraktujesz je poważnie, może czasem się z tobą podzielą tym, co im mówi. Mama i tata Sary uczęszczali na nasze pierwsze zajęcia na temat modlitwy słuchania i regularnie rozmawiali ze swoją córeczką o słuchaniu Jezusa. Kiedy Sara miała trzy lata, odkryła, że niektórzy z jej przyjaciół z przedszkola mają braci i siostry. Dziewczynka wróciła do domu i obwieściła mamie, że chce mieć rodzeństwo. Jej mama zasugerowała, żeby Sara poprosiła o to Jezusa, więc córka bez chwili wahania powiedziała: „Jezu, proszę, daj mi brata lub siostrę” i przez około minutę słuchała. Następnie odwróciła się do mamy i rzekła: „Jezus się zgodził”. (…)

 

Jak rozpoznać głos, który słyszysz?

Pragnienie, by nauczyć się słuchania Bożego głosu, było głębokim wołaniem mojej duszy. To, czym za chwilę się z tobą podzielę, jest wiedzą zdobytą od Boga na przestrzeni wielu lat poszukiwań. Wierzę, że istnieją trzy rodzaje głosów, które ciągle słyszymy w naszym wnętrzu:

– głos Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego;

– głos szatana i złych duchów;

– nasz własny wewnętrzny głos.

Czasami nie rozpoznajemy, ko do nas mówi, i wtedy pojawia się zamieszanie. Jednym ze sposobów rozróżniania poszczególnych głosów jest określenie charakteru (natury) oraz motywacji mówiącego. Wbrew wszelkim opiniom słyszenie Bożego głosu i poczucie pewności, że to naprawdę Pan, jest możliwe. Pismo Święte mówi:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. (…) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają .” (Jana 10:1-5,14)

„Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, (…) i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają.” (Izajasza 58:9,11)

Postaramy się teraz omówić każdy rodzaj głosu, używając trzech kryteriów: charakteru (natury) głosu, jego motywacji i opinii Pisma Świętego na jego temat.

 

Jego charakter

Jednym z najlepszych sposobów poznania Boga i jego dróg jest studiowanie znaczenia Jego imion, którymi określa w Piśmie Świętym siebie samego. Imiona te są jednocześnie opisem Jego działania, wypływającego z Jego charakteru (natury). Przykładowo, kiedy Bóg opisuje siebie jako „Cudownego Doradcę”, możesz być pewien, że jeśli zwrócisz się do Niego po radę i prowadzenie na pewno je tam odnajdziesz. (…) Imiona, którymi On nazywa siebie w Piśmie Świętym, pokazują nam bardzo wiele na temat Jego charakteru i woli – na przykład, że jest miłością. W Biblii Bóg odnosi się do siebie jako Ojca, Przyjaciela, Towarzysza, naszego Stwórcę i Dawcę dobrych darów. Jeśli będziesz studiował ten temat, znajdziesz dużo więcej opisów tego, jaki jest Bóg. (Więcej TUTAJ – przy. red.).

 

Jego motywacja

Bóg pragnie zbudować z tobą relację opartą na bliskiej przyjaźni. Chce, abyś Mu zaufał, ponieważ ma na myśli wyłączne twoje dobro. Bóg cię stworzył i widzi w tobie ogromny potencjał.

„Ja przyszedłem, aby [owce] miały życie i obfitowały.” (Jana 10:10)

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją . Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam – mówi Pan…” (Jer 29:11-14a)

„Nazwałem was przyjaciółmi” (Jana 15:15)

„Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;” (2 Kor 6:16-18)

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.” (Rzymian 8:14-16)

„A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.” (Galacjan 4:6-7)

„Jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję” (Izajasza 43:4)

„Synu, odpuszczone są grzechy twoje” (Marka 2:5)

„Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 8:39)

„W Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela ” (1 Tymoteusza 6:17)

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach” (Rzymian 8:26)

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym , ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 Piotra 2:9)

„Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan” (Psalm 34:9).

 

Jak się czujesz, kiedy słyszysz Jego głos?

Czujesz się odprężony i pełen pokoju. Czujesz się pocieszony. Czujesz się jak w domu. Czujesz się ze sobą dobrze. Czujesz się kimś wyjątkowym, pełnym mocy i odwagi. Czujesz, że zostałeś przyjęty tak jak syn marnotrawny. Czujesz się kochany.

Czasami nie rozpoznajemy Bożego głosu, ponieważ jest taki niepretensjonalny. Oczekujemy, że będzie przemawiał do nas z wielkim hukiem i posługiwał się językiem Biblii w dawnym tłumaczeniu. Gdy Jego głos w nas jest cichy i spokojny, podobny do naszego, zastanawiamy się, czy to naprawdę On. Bóg mówi do mnie moim własnym językiem, który nazywam lindowskim. On wybierze również odpowiedni dialekt, zrozumiały dla ciebie. Czy Bóg całego wszechświata zawraca sobie głowę tym, aby zniżyć się do naszego poziomu komunikacji? Tak! Wielokrotnie widziałam, jak wybierał właściwe słowo lub obraz z życia danej osoby, by ją przekonać. Chociaż On mówi w naszym języku, Jego słowa noszą na s obie Bożą pieczęć, której nie można pomylić z niczym innym. Pewna kobieta stwierdziła: „Jego głos brzmi jak mój, ale jest dużo mądrzejszy!”.

 

Czy mamy prawo słyszeć Boży głos?

Możemy słyszeć Boga tylko dlatego, że On stworzył nas do dialogu z Nim samym i pragnie, abyśmy Go słyszeli. Jezus przywrócił nam dostęp do Ojca przez dzieło krzyża.

Kiedy uznajemy naszą potrzebę Zbawiciela i przyjmujemy to, co przez swoją krew uczynił dla nas na krzyżu, otrzymujemy szaty sprawiedliwości.

„I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.” (Obj 7:14-17)

 

Źródło: „Modlitwa – Jak usłyszeć Boży Głos“, Dave and Linda Olson, Str. 61-67, wyd. Koinonia;

Książka do kupienia TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *